Úroveň dopravy překračuje normy

Kde je problém?

Množství dopravních prostředků projíždějících přes Vokovice je mnohem vyšší, než odpovídá normám pro rezidenční oblast, představuje ohrožení zdraví a bezpečnosti obyvatel Vokovic.

Jaký je náš důkaz pro toto tvrzení?

Přístroj pro měření intenzity dopravy je instalován v ulici Na Krutci. Získali jsme data z tohoto měřidla od společnosti Gemos.cz. Jejich úplnou zprávu můžete najít v sekci „Naše dokumenty“. Další doprava se přidává v ulici Vokovická, pro kterou neexistují žádná objektivní měření, ale i tato doprava významně přispívá k celkovému zatížení oblasti. Intenzita dopravy se bude nadále zvyšovat díky plánované rezidenční výstavbě (Aritma).

Jaka byla odpověď úřadů na tento problém?

Radnice Prahy 6 zatím nespecifikovala, jaká data používá pro posuzování dopravních problémů ve Vokovicích. Každopádně, jsme zjistili, že na Ořechovce a v Břevnově, radnice Prahy 6 zahájila změny dopravního režimu jako reakci na stížnosti občanů na vysokou hladinu hluku,kterou způsobují  projíždějících vozidel. Tyto „vysoké“ hladiny jsou ale mnohem nižší než ty, které jsme naměřili ve Vokovicích.

 Jak bychom chtěli, aby se situace řešila?

 Městská část Praha 6 musí uznat, že obyvatelé Vokovic mají horší problém s dopravou než obyvatelé Ořechovky a Břevnova, a proto si zaslouží stejnou podporu, jaké se dostalo Ořechovce a Břevnovu. Mezi případná řešení, která by mohla redukovat dopravní toky v oblasti, patří: 

  • Znovuobnovení jednosměrného dopravního systému v ulici Na Krutci směrem dolů
  • Měření dodržování rychlosti (retardéry, radary s kamerovým záznamem)
  • Chodníky, které splňují zákonné normy (což vyžaduje zúžení silnic)

 

 

Obrázky

krutec-snih.jpg

krutec-snih.jpg

kolona-krutec-2.jpg

kolona-krutec-2.jpg

kolona-krutec-3.jpg

kolona-krutec-3.jpg

krizovatka-krutec-vokovicka.jpg

krizovatka-krutec-vokovicka.jpg

kolona-krutec-1.jpg

kolona-krutec-1.jpg