Aritma

Vyjádření Spolku pro Hanspaulku ke trojstranné smlouvě ohledně Aritmy

8. 12. 2022

Spolek pro Hanspaulku zastupoval po dobu tří let v územním řízení k umístění obytného souboru Šárka Valley ve Vokovicích více jak 169 vlastníků okolních nemovitostí, a to ve spolupráci  s dalším účastníkem řízení, který zastupoval dalších cca 50 vlastníků. Výsledkem snažení spolku je v souladu s jeho  návrhem uzavřená trojstranná smlouva  mezi investorem, městskou částí Praha 6 a účastníky územního řízení zastupovanými spolkem.

 

Celý článek

Prosba o zplnomocnění spolku k podpisu Veřejněprospěšné smlouvy Šárka Valley

4. 8. 2022

Vážení občané, v příloze naleznete průvodní dopis "Žádost o zplnomocnění Spolku Pro Hanspaulku nebo Ing. Jaroslava Rummlera k podpisu Veřejněprospěšné smlouvy" a text "Veřejněprospěšné smlouvy" k výstavbě Šárka Valley v areálu Aritmy.

Plná moc bude vhozena do schránek všech, kteří zplnomocnili spolek a p. Rummlera před 2-3 lety anebo ji lze poslat emailem na základě žádosti konkrétní osoby.
Kdo bude souhlasit, je nutné, aby zplnomocnil spolek nebo p. Rummlera k podpisu smlouvy, kdo nechce plnou moc, může ji vypovědět. Pokud původní plnou moc nevypoví a nezplnomocní k podpisu, znamená to, že nadále má Spolek ...

Celý článek

Oznámení o zahájení Územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obytný soubor Šárka Valley - pátek 26.08. v 10:00

3. 8. 2022

Oznámení o zahájení Územního řízení přesunutého na Prahu 5, námitky je možno podat jen na místě stavby, nikoli písemně.

Úřad MČ Prahy 5, naplánoval ústní jednání s ohledáním na místě na pátek 26. srpna 2022 od 10:00 k Projektu a bylo by dobré se tohoto setkání zúčastnit v hojném počtu. Šetření proběhne na místě budoucí stavby, v areálu Aritmy.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Podrobnosti viz. příloha a též úřední deska

Celý článek

Pozvání na setkání s občany v úterý 28.6.2022 od 18:00

24. 6. 2022

V příloze naleznete pozvánku na setkání s občany, které se bude konat v úterý 28.6.2022 od 18:00. Na setkání bude přítomným sděleno, co se dělo a děje kolem výstavby v areálu Aritmy a jaký bude další postup i ve vztahu ke schválení novely stavebního zákona. Je důležité, aby přišlo co nejvíce lidí, kteří dávali plnou moc a odsouhlasili další postup.

Celý článek

DŮLEŽITÉ - pozvánka na setkání se zástupci Crestylu ohledně výstavby na Aritmě

5. 12. 2019

Skupina Crestyl, která připravuje na území bývalé Aritmy ve Vokovicích nový rezidenční projekt, zve občany na setkání, které se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 od 18 hodin přímo v areálu Aritmy. Přístup bude přes vrátnici na konci ulice Vokovická. Dozvíte se zde více informací o chystaném záměru a budete mít možnost osobně mluvit se zástupci developera.

Celý článek

Poděkování

9. 9. 2019

Aktivní občané a Spolek Pro Hanspaulku děkují všem občanům Vokovic a dalších lokalit, kteří je podpořili zplnomocněním k jednání ve správní věci umístění obytného souboru „Šárka Valley“ či dokonce se podíleli na sestavení námitek v tomto řízení.

Vedení Spolku Pro Hanspaulku pak zvlášť děkuje za emaily, které dostává jak prostřednictvím Vokovíckých přátel, tak na vlastní emailovou adresu v nichž občané spolku děkují za pomoc a vyjadřují podporu jeho další činnosti.

Celý článek

Námitky k projektu výstavby v areálu Aritma podány

11. 8. 2019

Po několika týdnech intenzivní práce byly dokončeny a podány námitky k projektu výstavby v areálu Aritma.

Námitky se týkají především oblastí:

  • Doprava
  • Hluk
  • Životní prostředí

Celý článek

Pozvánka na setkání občanů Vokovic k projektu výstavby v areálu Aritma

17. 7. 2019

Vokovice pro lidi a Spolek pro Hanspaulku si Vás dovolují pozvat na na setkání občanů Vokovic k projektu výstavby v areálu Aritma ve čtvrtek dne 25.července 2019 do restaurace Šárka.

Celý článek

Zahájení řízení Šárka Valley

2. 7. 2019

Oznámení o zahájení řízení - nahlížení: Obytný soubor ŠÁRKA VALLEY v k.ú. Vokovice v Praze 6

Celý článek

Praha 6 podepsala memorandum se společností Crestyl

14. 6. 2019

Praha 6 podepsala memorandum se společností Crestyl, ve kterém se developer zavázal Praze 6 přispět 5 milionů korun.

Celý článek