Hlas veřejné služby

Zápis z jednání Komise dopravní MČ P6 z 21.5.2019 - podpora zjednosměrnění ulice Na Krutci za podmínky rozšíření Horoměřické

3. 11. 2021

Dokument obsahující usnesení Komise dopravní MČ P6 z 21.5.2019:

Komise dopravní podporuje zjednosměrnění ulice Na Krutci za podmínky realizace rozšíření komunikace Horoměřická o jeden jízdní pruh vyhrazený pro MHD.

Celý článek