Chodníky ve Vokovicích jsou užší, než povolené normy.

Kde je problém?

Chodníky na nejrušnějších komunikacích ve Vokovicích jsou menší, než povolené normy a ohrožují bezpečnost obyvatel, zejména dětí.

Jaké jsou naše důkazy?

Minimální povolená šířka chodníku je 1,75 m. Nově budované chodníky musí být 2,25 m. Chodníky jsou pod tímto limitem jak na nižším konci ulice Na Krutci, tak na ulici Vokovická, to je na dvou nejrušnějších ulicích ve Vokovicích (viz fotografie). V případě ulice Na Krutci - byly instalovány ochranné bariéry (viz fotografie) majitelem domu Na Krutci 15, nikoliv pravomocnými úřady!

Jaké jsou odpovědi úřadů na tento problém?

Písemné odpovědi zastupitelů Prahy 6 jsou nekonzistentní.  V jednom dopise se zdá, že uznávají fakt, že chodníky na vnější straně ulice Na Krutci 15 by měly být rozšířeny. V jiném dopise naznačují, že specifikovaná minimální velikost chodníku není závazná, ale pouze „doporučená“.  V případě ulice Vokovická bylo dokonce vůbec nepodařilo dosáhnout, aby se zastupitelé tímto případem zabývali.

Dne 2.4. 2019 zaznamenali občané přítomnost úředníků z Úřadu městské části Prahy 6 při měření ulice Na Krutci, včetně chodníků (viz. foto).Když se jeden z občanů dotázal, proč to dělají, úřednice mu odpověděla, že to je pravidelný úkon prováděný odborem dopravy. Úřednice se zdála být naprosto neinformovaná o obavách místních obyvatel z dopravní situace ve Vokovicích. 

Jak bychom chtěli, aby se problém řešil?

Úřady by v první řadě měly akceptovat tvrzení, že chodníky jsou pod povoleným minimem, a proto je bezpečnostní riziko z toho vyplývající značné. Šířka chodníků by měla být zvětšena, jakmile to bude možné. V případě ulice Na Krutci by to mohlo vyvolat potřebu obnovení jednosměrného provozu, neboť je nemožné rozšířit chodník na dostatečnou šířku podle minimálních norem na rohu ulice Na Krutci 15 a přitom zachovat dostatečnou šířku vozovky pro dvousměrný provoz.

 

Obrázky

IMG_0241.JPG

IMG_0241.JPG

Šířka chodníku Na Krutci 15

Šířka chodníku Na Krutci 15

IMG_0490.JPG

IMG_0490.JPG

Dokumenty

Dopis chodníky Ing. Polák