Test hladiny hluku

Zde můžete nají plnou zprávu z testu hladiny hluku, který jsme si objednali od společnosti Ametris, s.r.o. Všimněte si, prosím, detailů, jak byl tento test prováděn, za pomoci technického vybavení, které měří aktuální hluk během dne. Je to významný rozdíl oproti údajům, o která se opírá MČ Praha 6 při svém rozhodnutí v této záležitosti. Čtenář sám se může rozhodnout, která z těchto dvou metodologií je přesnější a profesionálně provedená.

Dokumenty

Průkaz staré hlukové zátěže Na Krutci, ze dne 02.10.2018
Hluk Protokol_Na Krutci Redacted.pdf