Výstup údajů z radaru umístěného v ulici Na Krutci

Zde můžete najít tiskový výstup všech údajů z radaru umístěného v ulici Na krutci. Upozorňujeme zejména na následující informace, které tento report ukazuje:

  1. 2 500 vozidel denně průměrně využívá k průjezdu ulici Na krutci, toto číslo je samozřejmě nižší během víkendů.
  2. Ulicí Na krutci projíždí velké množství kamionů.
  3. 705 vozidel překročilo povolený rychlostní limit 50 km/h v tomto měsíci při jízdě směrem nahoru, a to s motory na velký výkon. MČ Praha 6 zvýšila limit v tomto úseku z 30 km/h na 50 km/h a ve stejné chvíli zavedla „přednost zprava“. Nemáme žádné uspokojivé vysvětlení od MČ Praha 6, proč byl tento limit zvýšen.
  4. Údaje z testu hluku objednaného námi od společností Ametris, s.r.o. indikují, že počty projíždějících vozidel z radaru jsou o 16 % nižší než je skutečnost.

Dokumenty

radar 5/18