Schůzka vokovických občanů s Ing. Charvátovou – krátká zpráva

Tři vokovičtí občané (Richard Hunt, Alena Vachtová, Vincent Vachta) se sešli s Ing. Charvátovou (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí) 29. května, aby diskutovali otázky dopravy a životního prostředí v oblasti kolem nižší části ulice Na Krutci. Na programu jsme měli 3 body. Paní Charvátová ke schůzce přizvala pány Ing. Sachla a Ing. Poláka z jejího týmu, a také policejního úředníka, kpt. Ing. Davida Rovenského (protože nás předtím informovala, že policie dávala radnici doporučení v těchto otázkách)

Záležitosti, které jsme diskutovali:

  • Proč byl minulý rok rychlostní limit ve spodní části ulice Na Krutci zvýšen ze 30 km/h na 50 km/h
  • Jestli má systém přednosti zprava vhodné značení k zajištění bezpečnosti, a zejména proč není označen bílými čarami stejně jako v Chýni a Berouně (viz. fotografie)
  • Proč neexistují v této lokalitě kontejnery na tříděný odpad v pěší vzdálenosti, což má za následek, že občané musejí používat k odvozu tříděného odpadu auta

Ing. Charvátová potvrdila, že pan Šuvarina na veřejném meetingu řekl, že rychlostní limit 30 km/h bude obnoven, jakmile bude ukončen rozhodovací proces pro tuto změnu. Paní Charvátová řekla, že by se tak mělo stát koncem července. Žádný z nich neudal jakýkoli konkrétní důvod k pochybnostem, proč by neměl být schválen návrh na snížení rychlostního limitu.

V otázce přednosti zprava byla diskuse méně přesvědčivá. Byly předneseny různé důvody, proč není vhodné použít ve Vokovicích stejný systém jako v Berouně, jako například:

  • Řidiči cestující mezi Prahou 6 a Prahou 7 by mohli být zmateni, neboť Praha 7 nepoužívá takovéto značení
  • Ve specifickém případě Vokovic – spojka K Červenému vrchu; kpt. Rovenský upozornil, že vzhledem ke značení, které už tam je, by další nebylo možné
  • Další zpomalovače rychlosti, které by měly být zavedeny, sníží rychlost dopravy na 30 km/h. Každopádně bylo zmíněn pouze jedno konkrétní opatření, jmenovitě vytvoření Vokovice - Na Krutci – Půlkruhová jako kruhový objezd

V souvislosti s kruhovým objezdem Ing. Charvátová zmínila, že tento projekt je v kompetenci magistrátu a že architekt z IPR namítá, že by to nekorespondovalo s celkovým stylem oblasti.

Rovněž jsme ukázali fotografie nejasného značení na spojce Vokovice – K Červenému vrchu. Ing. Charvátová opět zdůraznila, že je to záležitost magistrátu. Dohodli jsme se, že budeme kontaktovat radního Scheinherra v obou těchto otázkách.

Celkově jsme nebyli spokojeni s odpověďmi, které jsme na tato témata dostali.

V záležitosti kontejnerů na tříděný odpad nám bylo řečeno, že žádná z námi navržených tří oblastí není uskutečnitelná. Buď jsou považovány za nebezpečné nebo zahrnují soukromé pozemky. Žádné jiné lokality nebyly navrženy. Otevřeli jsme otázku nového projektu v Dejvicích, kde má každá budova vlastní nádoby na tento odpad, ale žádný konkrétní návrh nebyl učiněn, aby toto mohlo být aplikováno i ve Vokovicích (samozřejmě přijímáme, že prioritu mají budovy s větším počtem obyvatel).

Celkově jsme nebyli spokojeni s odpověďmi, které jsme dostali i na tento dotaz. Budeme hledat podporu u radních Prahy 6, neboť si nemyslíme, že je povinností občanů, aby hledali lokality, zejména pokud neznáme relevantní parametry, ani nevíme, která lokalita je v soukromých rukou.

Obrázky

Chyne.jpg

Chyne.jpg

Beroun.jpg

Beroun.jpg