Dopravní řešení Veleslavína - interpelace P. Charváta na radní E. Smutnou

Text interpelace pana Pavla Charváta na radní paní Ing. Arch. Evu Smutnou na téma dopravního řešení Veleslavína.

Obsahuje velmi užitečné informace ohledně "Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí" (PUMPO). Tento dokument se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996. V současné době je schvalován magistrátem.

Pan Charvát už na základě interpelace jednal s paní Smutnou a dalšími členy zastupitelstva. O dalším vývoji budeme informovat.

Obrázky

PUMPO web

PUMPO web

Dokumenty

Interpelace P. Charvát - E. Smutná Dopravní řešení Veleslavína