Odpověď místostarosty Stárka na dotaz ohledně výstavby na Aritmě

Občan Vokovic pan Richard Hunt napsal místostarostovi Jakubovi Stárkovi (ODS) e-mail s dotazy ohledně plánované výstavby developera Crestyl v areálu Aritma. Pan Stárek odpověděl během 24 hodin...

E-mail panu Stárkovi z 18.7.2019 12:32 v plném znění:


Předmět: "Šarka Valley" (Crestyl)

Vážený pane Stárku,

Dovoluji si Vás kontaktovat ohledně Vašeho oznámení na Facebookové stránce Prahy 6 (ale bohužel ne na oficiální stránce Městské části Prahy 6), ve které Vy a starosta Kolář zveřejňujete událost podpisu smlouvy s Crestylem o novém rezidenčním projektu, známém jako „Šárka Valley“.

Ve stejném měsíci jste také veřejně podpořil prohlášení o „dopravní pohotovosti“ v Praze 6. Vyrozuměl jsem, že jako leader ODS na Praze 6, věříte, že oba tyto kroky jsou důležité a když přijde znovu čas voleb, chtěl byste, aby si občané pamatovali právě tyto dva kroky, až se budou rozhodovat zda volit Vás a ODS.

Proto, abychom já a mí přátelé a sousedé z Vokovic byli schopni posoudit, zda se tyto kroky ukáží jako přínosné nebo naopak škodící našim životům v následujících 3 letech, ocenil bych, pokud byste mohl zodpovědět následující dotazy:

  1.     Vy osobně můžete garantovat, že celkový počet bytových jednotek v komplexu Šárka Valley po kolaudaci nepřesáhne počet 230, jak jste zmínil v odpovědi pod Vaším Facebookovým příspěvkem?
  2.     Pokud jde o sumu 5 000 000 Kč, kterou, jak jste řekl, Crestyl slíbil zaplatit;
  3.     Můžete se zavázat, že zajistíte, že veškeré tyto peníze budou použity na zlepšení dopravní infrastruktury ve Vokovicích?
  4.     Můžete se zavázat, že zajistíte, že taková „zlepšení“ budou zvláště zaměřena na zkvalitnění existující „dopravní pohotovosti“ ve Vokovicích?
  5.     Můžete se zaručit, že všechna tato „zlepšení“ jsou skutečně připravena předtím než bude povolena kolaudace?

Jak jste možná informován, občané Vokovic se zorganizovali, aby dosáhli rozumné ochrany svého životního prostředí a tak snad pochopíte, proč navrhuji sdílení naší korespondence na webové stránce www.vokovice.info.

Těším se na Vaši rychlou odpověď, samozřejmě s ohledem na čas dovolených.

s pozdravem

Richard Hunt


Odpověď odeslaná panem Stárkem 19.7.2019 v 11:27:


From: Jakub Starek <jstarek@praha6.cz>
Date: 19 July 2019 at 11:27:53 CEST
To: Richard Hunt <---->
Subject: Odp: "Šarka Valley" (Crestyl)

Vážený pane Hunte,

děkuji, že jste se na mne obrátil. Půjdu přímo k věci. 230 bytů (+/-5) vychází z projektové dokumentace, která byla předložena k vydání územního rozhodnutí. Pokud se bude postupovat podle něj, tak se za toto číslo stavím. Budoucí změny územního rozhodnutí (např. v budoucích volebních obdobích) nedokážu předpovědět. S ohledem na předložený projekt se mi budoucí změny zdají velmi nepravděpodobné.

Stran slíbených 5 mil. se mohu zavázat, že budou využity ve Vokovicích. Primárně na infrastrukturu, ale je možné, že se část použije na projektovou přípravu v oblasti související zeleně, chodníků atd.

Otázka, zda všechna opatření povedou k zlepšení je otázka subjektivního charakteru. Za sebe říkám, jednoznačně ano, ale můj pohled na věc nemusí sdílet všichni. Jsem jedním z iniciátorů "Dopravní nouze" a chci maximálně podporovat občany Prahy 6 v tom, aby se mohli co nejsvobodněji pohybovat po Šestce, pěšky, autem, mhd, na kole ... Primární podpora občanů Prahy 6 znamená, že ostatní obyvatelé Prahy jsou sekundární a mimopražští až dále na seznamu.

I s ohledem na stanovisko státní správy - Odboru dopravy a životního prostředí  v oblasti dopravy je zřejmé, že součástí projektu je řada "vyvolaných" dopravních staveb, které musí být hotové před kolaudací. Např. rozšíření Lužné, její napojení, posléze oprava komunikací, které budou v době výstavby zatíženy atd. Stejně tak chceme postupovat i s 5 mil., které dle memoranda máme získat.

Se sdílením odpovědi se sousedy nemám žádný problém.

S pozdravem


     Mgr. Jakub Stárek
     statutární místostarosta Městské části Praha 6
     odpovědný za územní rozvoj, veřejný prostor a smart city
     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 140
     Mobil: +420 603 715 271
     E-mail: jstarek@praha6.cz
     Web: http://www.praha6.cz

Obrázky

Odpověď místostarosty Stárka panu Huntovi ohledně Aritmy

Odpověď místostarosty Stárka panu Huntovi ohledně Aritmy