Navrácení limitu 30km/h do ulice Na Krutci!

Po mnoha setkáních a dlouhé korespondenci mezi Vokovickými občany a zástupci Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 můžeme potvrdit, že Ing. Charvátová, vedoucí tohoto odboru, akceptovala náš požadavek obnovení rychlostního limitu 30km/h do ulice Na Krutci (v její spodní části v obytné zóně). Ing. Charvátová představila obyvateli ulice, panu Richardu Huntovi, plán na nové dopravní značení (viz přiložený dokument). Pan Hunt se o návrh podělil s dalšími občany a požádal je o jejich názory. Dnes (30.9.2019) jsme tyto komentáře odeslali Ing. Charvátové. Občané zejména navrhují, že dopravní značka ve směru nahoru 30km/h by měla být umístěna již pod ulicí Na Křídle (kde byla původně) a žádají o umístění další zrcadla naproti domu Na Krutci č.p. 17, tak, aby byla vidět přijíždějící auta zpoza rohu ve směru od Jenerálky.

Je to velmi vítaná novinka, ale jde pouze o první krok v našem úsilí o zklidnění tranzitní dopravy v ulici Na Krutci, potažmo v celých Vokovicích, což jsme paní Ing. Charvátové srozumitelně sdělili. Plné zění naší odpovědi je zde.

Obrázky

Na Krutci značka 30 srpen 2014

Na Krutci značka 30 srpen 2014

Dokumenty

Návrh na obnovení rychlostního limitu 30 v ulici Na Krutci
Odpověď R. Hunta Ing. Charvátové