Nápad pro Křižovatku

Už několik let pozoruji postupnou proměnu oblasti dopravního uzlu Nádraží Veleslavín. Nejsem spokojena zejména se současným stavem prostoru před starou vokovickou školou (místo dnešní autobusové smyčky). Přála bych si zde kultivovaný prostor, který by byl příjemný, bezpečný, vstřícný chodcům a zelený. Stačilo by k tomu pro začátek dle mého málo: větší péče o zeleň, přemístění kontejnerů na tříděný odpad, zřízení pítka nebo fontánky, pár laviček  a k tomu třeba pojízdnou kafékáru…

V takovém duchu byl i můj návrh pro Nápad pro Šestku (https://www.napadprosestku.cz/napad/kafetocna-a-uprava-prostoru-pred-vokovickou-skolou/), který jsem se spolu s několik dalšími rozhodla letos připravit. Na realizaci Nápadů občanů jsou naší městskou částí vyhrazeny každorpčně prostředky ve výši 5 mil. Kč. Nyní, do konce listopadu může každý hlasovat o tom, které Nápady budou letos z rozpočtu MČ realizovány... Nápad, který by zlepšil prostor před vokovickou školou to bohužel nebude. Po tříměsíční fázi posuzování Nápadů (letos se jich přihlásilo 54 a jako realizovatelných bylo vyhodnoceno 21) přišla odpověď, že přihlášený projekt koliduje se zamýšlenou úpravou prostoru (o níž  nebylo bohužel veřejně nic známo).

Z oslovených radních a úředníků mi odpověděl pan Šuvarina a tak jsem zjistila, že plánovaná úprava zahrnuje především prodloužení odbočovacího pruhu na Evropskou. A několik dalších opatřeních, o nichž neměl přesné informace.

Ty jsem se pokusila zjistit. K mnoha detailům jsem se nedostala, ale z několika rozhovorů s reprezentanty některých úřadů nebo institucí mi byla potvrzeno to hlavní, že navržené úpravy povedou k dalšímu zhoršení dopravní situace v celé čtvrti (zvýšení průjezdu aut). Myslím tedy, že bychom se ve Vokovicích měli ptát:

  • Kdo rozšíření křižovatky inicioval?
  • Proč nebyly návrhy konzultovány s občany Vokovic, ačkoliv úřady vědí, že obyvatelé čtvrti dlouhodobě vyjadřují svou nespokojenost s dopravní situací a zejména s úrovní tranzitní dopravy?

Můj dopis pro web je tedy v podstatě výzvou: pojďme se sejít a představit si celý záměr a nechat zodpovědné politiky a úředníky vysvětlit zamýšlené změny.

Ve Vokovicích, dne 24. 11. 2019

Lucie Štůlová Vobořilová

Obrázky

Křižovatka Vokovická/Evropská - rozšíření

Křižovatka Vokovická/Evropská - rozšíření