Petice - podnět k zamítnutí změny územního plánu v okolí Džbánu

Společnost Molepo s.r.o. koupila před lety za podezřelých okolností velmi levně pozemky v okolí vodní nádrže Džbán s vědomím, že se jedná o pozemky nezastavitelné. Nyní žádá o změnu územního plánu spočívající ve změně určení na pozemky stavební (OB a SV) s koeficientem F, tj. až 6 podlaží. Petice vybízí členy odborné komise a naše volené radní a zastupitele, aby v této věci hájili zájem nejen občanů Prahy 6 a návrh odmítli.

Za 4 dny se podařilo nasbírat 592 podpisů.

Komise územního rozvoje MČ P6 zasedala ve středu 4.12.2019. Petice byla předána všem přítomným členům komise před zahájením jednání. Zasedání bylo neveřejné, zatím neznáme výsledek.

Rozhodnutí komise je podkladem pro závěrečné rozhodnutí Rady MČ P6. Rozhodující tedy bude jednání rady, která rozhodne o tom, zda Praha 6 doporučí změnu územního plánu.

Jakmile se dozvíme nové informace, zveřejníme je na těchto stránkách.

 


 

Text výzvy:

Zastupitelstvu městské části Prahy 6
Radě městské části Praha 6
prostřednictvím kanceláře starosty městské části Praha 6
Čs. armády 23/601
160 00 Praha 6

Podnět k zamítnutí žádosti o pořízení změny ÚPP

Nesouhlas s povolením žádosti Molepo s. r. o. o pořízení změny ÚPP pozemků  přírodního parku Šárka-Lysolaje v oblasti vodní nádrže Džbán

My níže podepsaní občané a obyvatelé Prahy 6 prostřednictvím tohoto podnětu žádáme, aby Komise územního rozvoje Prahy 6 zamítla žádost Molepo s.r.o., o pořízení změny územního plánu Prahy, týkající se přeměny pozemků v oblasti nádrže Džbán, jež jsou součástí přírodního parku Šárka – Lysolaje a s určením ZP v ÚPP (parc. č. 607/1, 645/23 a 645/1 kat. Ú. Vokovice) na stavební pozemky (OB a SV) se zastavitelností s koeficientem F.

Oblast vodní nádrže Džbán a její okolí, vždy sloužila jako přírodní lokalita vyhrazená k rekreaci občanů Prahy. Tak jsou veškeré pozemky v okolí nádrže vedeny i v návrhu nového Metropolitního plánu.  Žadatel   výše uvedené změny územního plánu tyto pozemky koupil s vědomím, že se jedná o pozemky nezastavitelné. Přesto se nyní spekulativně snaží dosáhnout mnohonásobného zisku z této své investice na úkor občanů Prahy.

Žádáme vás, členy odborné komise a naše volené radní a zastupitele, abyste v této věci hájili zájem nejen občanů Prahy 6, ale všech pražanů neboť dotčená lokalita je přírodním parkem hlavního města Prahy.

Zúčastněte se jako zastupitelé zasedání Komise územního rozvoje městské části Prahy 6 dne 4. 12. 2019 a zde se postavte za zájem ochrany přírody a občanů Prahy a intervenujte proti žádosti Molepo s.r.o.

Vážení členové komise územního rozvoje městské části Praha 6, zamítněte nesmyslnou a spekulativní žádost Molepo s.r.o., na pořízení změny ÚPP, spočívající ve změnách určení výše označených pozemků s určením ZP na pozemky stavební (OB a SV) s koeficientem F.

Současně Vás žádáme, abyste jako zastupitelé MČ Praha 6 a HMP, či jako radní postupovali ve své činnosti tak, aby ani v budoucnu nebylo možné výše uvedené, ani další pozemky přírodního parku nejen v oblasti Džbánu, které byly prodávány jako nezastavitelné společnosti Molepo, s.r.o., změnit na zastavitelné.

Tento podnět – nesouhlas je podáván podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  Odpovědným petičním zástupcem občanů pro podání petice a projednávání otázek s ní spojených je předseda Spolku Pro Hanspaulku Michael Pokorný, U Beránky 2033/7, 160 00 Praha 6, mail: pistenam@prohanspaulku.cz, tel..č. 777259051

Obrázky

Návrh na změnu ÚP kolem Džbánu (modře vyznačené oblasti)

Návrh na změnu ÚP kolem Džbánu (modře vyznačené oblasti)

Džbán - metropolitní plán

Džbán - metropolitní plán