Informace o naší lokalitě: dopravní uzel Veleslavín

V oblasti Veleslavína a Vokovic působí už téměř dva roky spolek Hradní potok, který byl organizátorem „diskuse a pěší expedice přes křižovatku Veleslavín“, která proběhla v rámci Dne architektury dne 5. 10. 2019.

Současný stav křižovatky ulic Evropská a Vokovická/Veleslavínská trápí všechny, kdo se s ní musí pravidelně potýkat. Setkání nabízelo koncentrované informace o vývoji tohoto uzlu okomentované odborníky na dopravu.

Sraz byl avizován na Nádraží Veleslavín a akce měla být procházkou, ale vzhledem k nepřízni počasí se celá odehrála pod střechou veleslavínské nádražní budovy. Účastníků dorazilo podle organizátorů přibližně 35.

Jako první se slova ujal pan Pavel Charvát, který obor dopravy nestudoval, ale v rámci Prahy a detailněji Prahy 6 se jím dlouhodobě zaobírá a věnuje se především analýze veřejně dostupných dat o dopravě a jejich vyhodnocování. Představil a okomentoval studie a záměry všech druhů dopravy, které se týkají Veleslavínského uzlu. Vzhledem k pozici (vstupní brána do města směrem od letiště; jediná radiála v SZ segmentu Prahy) a typům dopravních prostředků (osobní automobilová doprava, příměstská autobusová doprava, městská autobusová doprava, vlak, tramvaje, metro), které se zde potkávají, jsou to vesměs studie minimálně regionálního významu a bohužel snížení objemu dopravy rozhodně nepřináší.

Záměry a studie, které se uzlu Veleslavín týkají jsou zejména:

  • dostavba SZ části vnějšího okruhu
  • modernizace Buštěhradské dráhy a její odbočka na letiště
  • prodloužení tramvajové trati na Dědinu
  • výstavba druhé dráhy letiště Václava Havla a zvýšení jeho kapacity

Zásadní myšlenka, která z úst pana Charváta zazněla byla, že rozhodně nelze očekávat zlepšení situace (snížení objemu dopravy), pokud budou realizovány pouze nekoordinované jednotlivé dílčí kroky. Výraznější zlepšení by přineslo pouze souběžné a koordinované zprovoznění více záměrů v krátkém časovém úseku. Toto ale bohužel rozporuje druhá zásadní informace z úst pana Charváta a to, že každé navýšení kapacity se velmi rychle naplní a zároveň vyvolá i další navýšení dopravy - zafunguje tzv. dopravní indukce (lidé, kteří dosud jezdili MHD, sednou do auta, protože to bude najednou rychlejší a pohodlnější).

Dalším řečníkem byl pan Roman Dostál z fakulty dopravní ČVUT, kde se zabývali možnostmi úpravy současné podoby veleslavínského dopravního uzlu tak, aby byl vstřícnější pro bezmotorovou dopravu (pěší a cyklisty) a netvořil tak velkou bariéru mezi čtvrtěmi Veleslavín a Vokovice. Stávající modelace terénu nabízí úrovňové rozdělení dopravy, ale bohužel by se jednalo o tak rozsáhlé úpravy, že je toto řešení poněkud nerealistické.

Pokud celé setkání shrnu, dozvěděli jsme se nepříjemnou informaci, že v horizontu cca 10 let se situace rozhodně nezlepší. Vzhledem k očekávanému výhledu, kdy nejen individuální automobilová doprava v tomto pražském segmentu bude dále narůstat nehledě na různá opatření, tak každý dílčí krok bude znamenat v lepším případě pouze udržení současného stavu.