Souhrn novinek z radnice a magistrátu

Stručný souhrn novinek za poslední měsíc:

Džbán

O změně územního plánu v okolí Džbánu, již navrhuje společnost Molepo s.r.o., jednala 4. prosince Komise územního rozvoje Prahy 6, která jednání přerušila. Podle mluvčího radnice pana Šrámka komise "čeká na informace od magistrátu a doporučuje radě městské části zpracovat studii rozvoje volnočasového areálu kolem Džbánu, resp. představu městské části o tom, jak by Džbán a jeho okolí mělo vypadat".

Podle vyjádření radního pro majetek z magistrátu Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu) se zástupci hlavního města snaží s developerem dojednat jakýsi "kompromis": "Již od minulé reprezentace se tripartitně snažíme jednat o možné spolupráci, tak aby město mělo volnočasové části území a aby městská část mohla kontrolovaně diskutovat o možné změně územního plánu v oblasti Evropské třídy. Nyní jsme s náměstkem Petrem Hlaváčkem uprostřed jednání, abychom našli shodu". Otázka je, proč, když územní plán hovoří jasně.

Aritma

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6 přerušil územní řízení zahájené podáním žádosti dne 22.5.2019 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Obytný soubor ŠÁRKA VALLEY“ do doby rozhodnutí o předběžné otázce ve věci uplatněné námitky podjatosti úředně oprávněné osoby.

Odůvodnění: Správní orgán řízení přerušil, protože v průběhu řízení byly 165 subjekty vzneseny též námitky podjatosti všech pověřených osob, pracovníků správního orgánu, včetně starosty a tajemníka Úřadu městské části Prahy 6, ve vztahu k projednávání umístění výše uvedené stavby. Takto široce vznesené námitky podjatosti brání pokračování řízení a rozhodnutí ve věci samé, proto správní orgán ve vazbě na § 14 a související ustanovení správního řádu řízení přerušil do doby rozhodnutí o těchto námitkách.

Dokument zde.

Na Krutci

Návrat limitu 30 km/hod stále v nedohlednu. Po e-mailových urgencích Ing. Dana Charvátová, vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí MČ P6 navrhuje setkání s rezidenty ulice Na Krutci s cílem vyjasnit si veškeré souvislosti úprav, které požadujeme. O výsledku schůzky budeme informovat.