Novinky ohledně návratu 30 km/h limitu do ulice Na Krutci

Karel Smutný, Libor Neumann a Richard Hunt se 5. února zúčastnili schůzky s Ing. Charvátovou, Bc. Sachlem a Ing. Polákem z Odboru dopravy a životního prostředí MČ Prahy 6. Setkání se účastnil rovněž Vladimír Šuvarina, předseda dopravní komise při radě MČ P6.

Jednání trvalo téměř dvě hodiny a odcházeli jsme z něj s pocitem, že se nám podařilo dohodnout jasný plán, jak dosáhnout návratu rychlostního limitu do ulice Na Krutci. Po překonání počáteční nedůvěry se podařilo nastolit pozitivní a konstruktivní atmosféru, na čemž se podíleli všichni zúčastnění.

Náš optimismus se zdá být opodstatněným, jelikož už 14.2. byl na úřední desce MČ P6 vyvěšen návrh "opatření obecné povahy", kde je oficiálně navržen postup, který byl na schůzce dohodnut. Námitky a připomínky mohou být vzneseny do 16.3. Doufáme, že se nevyskytnou žádné závažné překážky a dojde k realizaci opatření, tj. k umístění značek omezujících rychlost na 30 km/h (nebude rozšířena zóny, nýbrž půjde o jednostlivé značky).

Samozřejmě nejsme ještě zdaleka v cíli našeho snažení. Kromě umístění značek, které v optimistickém případě bude trvat několik měsíců, bude vhodné znesnadnit řidičům rychlou jízdu i dalšími prvky pro zklidnění dopravy, např. retardéry. Nicméně jsme povzbuzení tímto důkazem změny přístupu MČ Prahy 6 k našim oprávněným požadavkům.

Dokumenty

Návrh opatření obecné povahy - limit 30km/h Na Krutci z 14.2.2020