Web proti rozšíření letiště

Jistě jste zachytili zprávu z listopadu 2019, že Ministerstvo financí schválilo investice do rozšíření Letiště Václava Havla v Ruzyni s předpokládaným termínem dokončení stavby v roce 2038. Společnost Letiště Praha, a.s., provozovatel letiště a subjekt, který bude realizovat stavbu, je vlastněna státem. Mnoho aktivních občanů Prahy 6 si uvědomuje, jak hluk a emise z dostatečně neodůvodněné expanze velmi negativně ovlivní naše zdraví a kvalitu bydlení.

Náš vokovický soused Igor Helekal se intenzivně zapojil do kampaně na zvyšování povědomí o hrozbě pro naše životy z této navrhované expanze. Nyní úzce spolupracuje i s dalšími občanskými iniciativami z lokalit kolem letiště. Byla vytvořena webová stránka https://letisteruzyne.info/, která  přináší více podrobností. Jsme přesvědčení, že neexistují žádné objektivní důvody k rozšíření letiště a zejména odmítáme vybudování paralelní dráhy.

Iniciátoři petice, která se staví proti expanzi, si stanovili cíl získat podpis od 10 000 signatářů. Prosíme, zapojte se. Podepište petici a požádejte všechny členy vaší rodiny a přátele, aby ji též podepsali!

Obrázky

LetisteRuzyně.info

LetisteRuzyně.info