Zápis z jednání Komise dopravní MČ P6 z 21.5.2019 - podpora zjednosměrnění ulice Na Krutci za podmínky rozšíření Horoměřické

Dokument obsahující usnesení Komise dopravní MČ P6 z 21.5.2019:

Komise dopravní podporuje zjednosměrnění ulice Na Krutci za podmínky realizace rozšíření komunikace Horoměřická o jeden jízdní pruh vyhrazený pro MHD.

Přítomni: Vladimír Šuvarina, Mgr. Petr Exnar, Ing. Martin Fafejta, Pavel Fiala, Ondřej Matěj Hrubeš, Viktor Mahrik, Robin Neusser, Ing. Lukáš Novák, Ing. Jan Truneček, Ing. Roman Mejstřík, Ing. Petr Nedošínský

Hlasování:

Pro: 10
Zdržel se: 1
Proti: 0

Zdroj: www.praha6.cz

 

Zápis Komise dopravní 2019-05-21

Dokumenty

Zápis Komise dopravní 2019-05-21