Pavel Weber, zastupitel Prahy 6 za Zelené a spolupředseda Zelených z Prahy 6

Děkuji za podnětné otázky a posílám za sebe na ně odpovědi.

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Podporuji realizaci všech těchto opatření. Pokud budu zvolen do zastupitelstva Prahy 6, budu pro ně aktivně vystupovat a jednat na všech relevantní orgánech, kterých budu členem (komise, výbory, pracovní skupiny a jiné).

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování. 

Hlasoval jsem proti druhému napojení Vokovic. Kdo seje silnice, sklízí auta.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

Rozšiřování letiště blíž k Praze je nesmysl. Proto jsem členem petičního výbory "55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?", přidejte se na https://55miliard.cz/
Dlouhodobě upozorňuji na negativa spojená s rozšiřováním letiště o tzv. paralelní dráhu. Rozšíření letiště za odhadovaných 55 miliard neřeší žádný problém naší společnosti, naopak řadu z nich prohlubuje.
V době, kdy Česko neplní, k čemu se zavázalo v Pařížské dohodě o klimatu, je tento záměr další cestou ke zvyšování emisí skleníkových plynů a zhoršování příčin čím dál tím horších projevů klimatických změn.V době, kdy Praha, podobně jako řada měst po Evropě, jen tak tak zvládá narůstající masy turistů a ve městě nadále zesiluje bytová krize vyvolaná též AirbnB, chceme zdvojnásobit počet cestujících, většinou turistů mířících do Prahy.
V době, kdy Praha 6 a její okolí řeší přetížení automobilovou dopravou, hlukem, prachem a znečištěným vzduchem, sklidíme leteckou dopravu blíže centru města, další emise a hluk z letadel, taxíky a auta na již teď přetížené Evropské a další odstavená auta cestujících v našich ulicích.Chci, aby stát investoval 55 miliard do vysokorychlostní železnice a ne do letecké přepravy.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?  

Odmítám zástavbu Šárky! Celé okolí Džbánu je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje a masivní výstavba na úkor zelených ploch zde nemá co dělat. Z toho důvodu jsem členem petičního výboru "Nechte Šárku dýchat", připojte svůj podpis na https://nechtesarkudychat.cz/, máme jich už přes 12 tisíc.

Pokud si vlastníci koupili pozemky v přírodním parku, ať se o ně řádně starají. Pokud to nedělají, Praha je od nich vykoupí. Žádné pozemky v přírodním parku se ale nikdy na stavební nezmění, byl by to extrémně nebezpečný precedens pro celý přírodní park, podél jeho hranic mají pozemky koupeny další developeři. A tento obrovský park dělá Prahu 6 nejzelenější městskou částí https://mapy.cz/s/nuterucaja