Petr Palacký, uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 6 (Zelení), předseda Kontrolního výboru

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Jsem rád, že městská část, místní občané i investor dokázali v tomto případě dosáhnout kompromisu, který je, pokud je mi známo, akceptovaný všemi stranami a jako takový ho rozhodně podporuji a budu podporovat. Realizace většiny navrhovaných opatření je mimo kompetence řadových zastupitelů, nicméně pokud bych po volbách zastával takovou funkci, díky níž bych měl možnost realizaci opatření aktivně podporovat a posouvat, rozhodně tak učiním.

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Na základě mého návrhu zastupitelstvo o vybudování druhého silničního výjezdu hlasovalo separátně. Při vlastním hlasování jsem se zdržel. Diskusi o druhém výjedu z Vokovic se a priori nebráním, domnívám se ale, že ten konkrétní návrh, který byl prezentován v rámci připomínek Prahy 6 k metropolitnímu plánu, by měl pro historickou část Vokovic destruktivní charakter.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

Naše strana dlouhodobě vystupuje proti výstavbě paralelní dráhy, která přinese zhoršení hlukových limitů a bude mít další negativa na životní prostředí. Pro mě osobně hlavním důvodem, proč projekt odmítnout, respektive poslat zpět do procesu posuzování přípustnosti pro životní prostředí (EIA), je to, že platné povolení EIA počítá s maxiálním provozem 21,2 milionu cestujících ročně. Takovou kapacitu ale je jednak možné získat i při současné konfiguraci drah, zároveň by byl při tomto počtu cestujících celý projekt ekonomicky neúnosný. Představitelé letiště a státu mluví často o zcela jiné kapacitě, někdy 30, někdy 35 milionů. Tato kapacita ovšem nikdy nebyla při procesu posuzování životního prostředí schválena a domnívám se, že ani nebude. Pokud tedy bude vystavena dráha podle podmínek pro 21 mil. cestujících a následně bude používána intenzivněji, dostaneme se opět do pololegálního módu, jako tomu bylo např. při výstavbě a následné nekolaudaci Blanky.
Tváří tvář klimatické změně se domnívám, respektive doufám, že budoucnost dopravy po Evropě není letecká doprava, ale železniční, a že zrychlení železničního spojení mezi Prahou a okolními metropolemi způsobí, že bude letadlo využíváno čím dál méně.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

Jsem rád, že díky petici Nechte Šárku dýchat, kterou jsme s kolegy iniciovali, odpadla bezprostřední hrozba změny územního plánu při Evropské a na východním konci areálu, kterou společnost Molepo v minulých měsících a letech prosazovala. Podle mě bude dobrou taktikou, když i po volbách nové politické reprezentace v Praze 6 a na hlavním městě potvrdí, že zástavba v okolí Džbánu je pro ně nepřípustná. To vytvoří další tlak na developera, aby do budoucna nepočítal se zhodnocením pozemků, a aby byl ochotný k jejich prodeji za cenu znaleckého posudku. Zároveň musí městská část i město využít všechny další dostupné prostředky k tlaku na developera, např. co se týče průchodnosti celého areálu, péče o zeleň a veřejný prostor atd. Je jasné, že dokud samospráva nezíská pozemky do svého vlastnictví, bude tahat za kratší konec, a zároveň že jednání s agresivním developerem nebudou nic jednoduchého. Přesto nicméně není možné nečinně sedět a není možné se s vyděračskou taktikou Molepa smířit.