Tereza Hubáčková (Piráti), členka Výboru pro vzdělávání a výchovu, Komise pro sociálně-zdravotní problematiku a Komise pro sociálně-bytové otázky

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Jako Piráti podporujeme všechna opatření, která rozumně zklidní dopravu v Praze. V případě Vokovic jsme příznivci řešení i proto, že bylo vytvořeno na základě konsenzu všech stran včetně dohody s místními obyvateli.
Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.
Moje kompetence je školství a sociální oblast, takže se nechci plést do řemesla svých pirátským kolegům, kteří se věnují dopravě. Nadto řadový zastupitel nemá kompetence k přímému ovlivňování realizace. Každopádně se budu z pozice zastupitelky ptát na stav věci, případně interpelovat a urgovat.

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Já jsem v právě končícím minulém období v zastupitelstvu nebyla, sledovala jsem ho z míst pro veřejnost. Naši pirátští zastupitelé hlasovali různě: někteří byli proti, někteří se zdrželi, někteří návrh podpořili. Není bez zajímavosti, že ty, co hlasovali pro, na čelných místech naší současné kandidátky už nenajdete.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

S paralelní dráhou osobně rozhodně nesouhlasím. Myslím si, že město ji nepotřebuje, naopak - obávám se, že tlak na její výstavbu, nyní už zcela bezdůvodný, vyvíjejí ti, kdo získali spekulativní cestou pozemky v okolí letiště a chtějí je zhodnotit vystavěním překladových skladů. Zvýšením kapacity by se nedaleko Prahy vytvořilo největší překladiště zboží z nákladní letecké dopravy.
Jako Piráti podporujeme ekologický způsob dopravy,. proto chceme investovat do VRT atd. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že potřebujeme větší kapacitu pro leteckou dopravu, jsme pro rozšíření některého z letišť v dojezdové vzdálenosti od Prahy, což by posílilo regiony (např. Pardubice) a vybudování robustní železniční dopravy do hlavního města.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

Jsem přesvědčena, že je třeba dát jasně a nesmlouvavě na srozuměnou, že žádnou výstavbu na pozemcích sloužících jako rekreační zeleň nepřipustíme. Když si někdo koupí park, tak se nesmí divit, že má park a musí se o něj starat. Využijeme všech cest k donucení vlastníka, aby se o pozemky staral s péčí řádného hospodáře (což platí třeba i pro pozemky mezi Oborou Hvězda a Malým Břevnovem, kde je situace obdobná). Zároveň nabídneme developerovi férovou cenu k odkoupení. Pokud nebude naděje na spekulativní zbohatnutí, tak pravděpodobně vyhodnotí tuto možnost jako nejvýhodnější. Problém ovšem bude, pokud se do rozhodovacích funkcí na magistrát dostanou ti, kdo stáli u zrodu tohoto megapodvodu na Praze a jejích obyvatelích - tedy politici ODS Zdeněk Zajíček a Alexandra Udženija. Pak bude těžké z pozice Prahy 6 alespoň udržení současného stavu.