Petr Prokop (STAN), zastupitel, Předseda Komise kulturní, člen Komise životního prostředí

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Podařilo se dosáhnout kompromisu, který je snad akceptovaný všemi stranami. Proto ho podporujeme i my. Realizace většiny navrhovaných opatření je v kompetenci Rady MČ, jejímž v tuto chvíli nejsem členem, nicméně pokud se po volbách situace změní, tak rozhodně budu tato opatření aktivně podporovat a realizovat.

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Ano, druhý silniční výjezd z Vokovic jsme podpořili, protože se domníváme, že je to nezbytné dopravní řešení v momentě, kdy se budou Vokovice dále rozvíjet.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

STAN nemá v Praze 6 jednotný postoj k paralelní dráze, protože respektujeme rozdílné názory jednotlivých našich členů. Já osobně stavbu paralelní dráhy na letišti spíše nepodporuji, ale neberte to, prosím, jako definitivní a závazné stanovisko STANu. Pro mě osobně jsou hlavním důvodem rezervovaně negativního postoje nejasnosti ohledně cílové kapacity letiště. Domnívám se proto, že projekt měl být opět posouzen s ohledem na budoucí kapacitu. Společně se Zelenými se domníváme, že budoucnost dopravy po Evropě není letecká doprava, ale železniční, a že zrychlení železničního spojení mezi Prahou a okolními metropolemi způsobí, že bude letadlo využíváno čím dál méně.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

Na základě petice Nechte Šárku dýchat, kterou iniciovali kolegové ze Zelených, odpadla bezprostřední hrozba změny územního plánu při Evropské a na východním konci areálu, kterou společnost Molepo prosazovala. Věřím, že nová politická reprezentace Prahy 6 i hl. města Prahy po volbách potvrdí, že zástavba v okolí Džbánu je pro ně nepřípustná. To vytvoří další tlak na developera, aby do budoucna nepočítal se zhodnocením pozemků, a aby byl ochotný k jejich prodeji za cenu znaleckého posudku. Dokud samospráva nezíská pozemky do svého vlastnictví, nebude schopná zaručit zachování rekreačního charakteru daného území, a jeho přístupnost pro širokou veřejnost. Rozhodně se nenecháme firmou Molepo vydírat.