Eva Tichá (Piráti), zastupitelka Prahy 6

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Za Piráty jsem členkou Spolku pro Hanspaulku a podporujeme opatření, která by zlepšila velmi složitou dopravní situaci Na Krutci, o které se dlouho mluví, ale málo se pro ni dělá.

Dříve tam byla asfaltová motorová komunikace z Vokovic dolů směrem k Horoměřické ulici a končila u posledního domu. Dříve to bývala komunikace pouze pro obyvatele domů.  Dál na Horoměřickou byla tzv. svážná cesta (nikoliv asfaltová komunikace) pro potřeby Lesů hl. m. Prahy.

Obyvatelé a vlastníci nemovitostí navrhují kompromis zachovat asfaltovou komunikaci z Vokovic až na Horoměřickou, avšak jednosměrnou. Ke zjednosměrnění by mělo dojít, až bude realizován pruh pro autobusy na Horoměřické.

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Má začínat v oblasti sportoviště Aritmy. Zájem jiného investora  než Šárka Valey , který chce zastavit pozemky vedle Džbánu za Cube a ten potřebuje druhý výjezd, aby se odsud mohl dostat. 

Hlasovala jsem PROTI, protože hájím zájmy obyvatel Vokovic, kteří jej nechtějí.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

Nesouhlasíme. Proti stavbě nové "Paralelní dráhy" bojuji spolu s Piráty od chvíle, kdy jsme v roce 2018 usedli do opozičních lavic, protože hájíme zájmy občanů Prahy 6 a přilehlých obcí. Poprvé se nám podařilo diskutovat o její stavbě v červnu 2020. Stavbu schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 6 i magistrátu, ale my to nevzdáme a budeme pokračovat v úsilí toto rozhodnutí zvrátit. 

Zde je záznam:   https://www.youtube.com/watch?v=_H6kFaDQE5I    4:46:00    Paralelní dráha - Eva Tichá

Piráti Praha 6 aktivně veřejně podporují sílící odpor občanů Prahy 6 a přilehlých obcí Suchdola, Nebušic, Lysolají, Chaber, Bohnic a Čimic a nesouhlasí s výstavbou nové paralelní dráhy na Letišti Václava Havla. Připojili se také k Petici proti plánovanému rozšíření LVH, kterou v únoru iniciovali spolky Prahy 6 zastupující přes 700 členů.

Opakovaně jsme navrhovali diskutovat o plánu výstavby nové ranveje a rozšíření Letiště Václava Havla. Interpelovali jsme radní a žádali Zastupitelstvo MČ Praha 6 zařadit toto téma na program jednání. Po dlouhém roce se nám na červnovém zasedání zastupitelstva podařilo diskutovat o výstavbě na letišti. Proti nové paralelní dráze vystupovali občané, zastupitelé i senátoři, kteří vzkázali vládě, že její výstavba jde proti zájmům Pražanů i celého Česka.

Žádný z protinávrhů opozice neuspěl a šestková koalice si nakonec za podpory ANO schválila podmínečnou výstavbu nové paralelní ranveje 26 hlasy.

V současné době, kdy naše životy ohrožuje koronavir a válka na Ukrajině, by se mohlo zdát, že plán výstavby nové ranveje usnul. Ovšem „vlk nikdy nespí“ a tak, jako Rada MČ Praha 6 pod rouškou koronaviru odsouhlasila prodloužení smlouvy Farmářským trhům netransparentně bez výběrového řízení, stejně tak může dojít k dalším nezvratným krokům směřujícím k výstavbě nové paralelní dráhy, přesto, že je logické a také Letiště Praha a.s. připustilo, že letecká doprava několik let vzpamatovávat z krize, než se navrátí do dřívějších počtů pohybů letadel a cestujících. 

Paralelní dráha bude mít negativní dopad na životní prostředí a na zdravý život občanů.  Přiblíží letiště k centru Prahy přibližně o 1,5 kilometru, v některých částech městské části Praha 6 mají letadla létat až 250 metrů nad zemí. Zvýšený hluk poruší ochranné hlukové pásmo, životní prostředí budou obtěžovat emise z letadel a z navazující automobilové dopravy a přepravy, čímž dojde k přetížení dopravní infrastruktury v již tak v posledních letech přelidněné metropoli.

Paralelní dráha znemožní plnit klimatický závazek uhlíkové neutrality a loni Prahou 6 vyhlášený stav klimatického ohrožení. Ochranné hlukové pásmo, kde je povoleno překračování hlukových limitů, zasáhne severní hranici Prahy 6, avšak hlukem budou obtěžováni i obyvatelé Vokovic, Horní a Dolní Šárky, Hanspaulky, Baby, Podbaby a Sedlce. Letecký hluk bude mít rovněž negativní dopady na celý přírodní park Šárka – Lysolaje.

Deklarace radní Smutné na setkání obcí, že je pro MČ Praha 6 dlouhodobě akceptovatelný pouze rozvoj LVH do 21,2 mil. cestujících, přitom podle EIA kapacita letiště je v současné době ještě vyšší. To tedy znamená, že nová paralelní dráha není třeba.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

O osud Džbánu se zajímáme již několik let. Vlastník pozemků - společnost MOLEPO má za povinnost se o pozemky starat, což nečiní. Povedeme jej k odpovědnosti. Za Piráty se na magistrátě usilujeme o získání pozemků kolem Džbánu do vlastnictví hl. města. Zasadíme se o to, aby sloužily veřejnosti k rekreaci a volnému času. Tento zájem vyjádřil také pan místostarosta Jakub Stárek ve své odpovědi na mou interpelaci. Jsme proti výstavbě.

Přikládám svou interpelaci ke Džbánu z 18. března 2020.  (níže)

Dokumenty

20200318 Interpelace Džbán E. Tichá