Irena Maříková (TOP09), kandidátka na starostku městské části Praha 6

1. Lidé ve Vokovicích vnímají jako největší problém dopravní situaci. Nedávno podepsaná smlouva starosty Koláře s firmami Crestyl a Spolek pro Hanspaulku podrobně specifikuje řadu opatření, která by měla situaci zlepšit (včetně zjednosměrnění části ulice Na Krutci). Podporujete realizaci všech těchto opatření? Pokud ne, vysvětlete, proč ne. Pokud ano, vysvětlete prosím, jak v případě, že budete zvolen do zastupitelstva města, pomůžete zajistit jejich rychlou realizaci.

Ano, výše podepsanou smlouvu domlouval a podepisoval Ondřej Kolář s podporou našeho klubu TOP 09, ráda se k domluveným opatřením budu veřejně hlásit a podporovat jejich realizaci.

2. Většinu Vokovičanů velmi překvapilo, že na zasedání zastupitelů 30.6 .2022 byl přijat návrh na vybudování druhého silničního výjezdu z Vokovic. Jak jste hlasoval pro tento návrh? Prosím, odůvodněte své hlasování.

Hlasovala bych pro tento návrh. Věřím, že tato požadovaná změna Metropolitního plánu přinese Vokovicím více užitku. Již schválená rozvojová území budou takové řešení potřebovat, bez nich by byla budoucí situace ve Vokovicích neudržitelná. Konkrétní návrh na realizaci je v tuto chvíli hodně závislý na celém Metropolitním plánu a jeho finální podobě.

3. Letiště Praha i v současné situaci (změny počtu cestujících pos Covidu a změnách provozu způsobených např. Putinovou válkou) tvrdí, že je nutné vybudovat paralelní dráhu. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby tento plán pokračoval? Uveďte, prosím, své důvody.

Ano, souhlasíme a podporujeme rozvoj letiště, který zajistí, že při výlukách současné dráhy nebude území Prahy 6 tolik zasaženo přelétajícími letadly, jako tomu bylo na jaře tohoto roku. Spolu s dostavbou okruhu a rychlodráhy směrem na Kladno jde o nejvýznamnější stavby, u kterých věříme, že se podaří v dalším volebním období udělat další kroky k jejich realizaci.

4. Jaké funkční řešení budete prosazovat v souvislosti s uzavřením rekreačního zařízení Džbán vlastníkem pozemku a navrhovanou zástavbou oblasti u Džbánu?

Podle mého názoru není současný stav vhodný. Bude nutné zklidnit rozjitřenou debatu, znovu si sednou k jednacímu stolu a pokusit se spolu s Magistrátem a vlastníkem pozemků najít vhodnou variantu, která uspokojí všechny strany. Preferovanou variantou by bylo samozřejmě převedení pozemků do rukou města a otevření areálu veřejnosti.