Měla naše "kampaň za aktivní demokracii" nějaký efekt?

Pozadí:

Domnívali jsme se, že pokud budou známým politikům z hlavních stran položeny otázky, které občany Vokovic zajímají před volbami, pomůže jim to k informovanějšímu výběru při volbách. Dávali jsme si pozor, abychom nenaznačili žádnou zaujatost vůči kandidátům, a zavázali jsme se, že jejich odpovědi nebudeme komentovat.

Kampaň jsme propagovali na našich webových stránkách, ale investovali jsme také do tisku 500 letáků propagujících kampaň, které jsme roznesli do schránek. Vokovice mají dva volební okrsky s označením 6079 a 6080. V 6080 jsme doručovali prakticky do všech domácností s výjimkou komplexu Krutec, ale v 6079 jsme se nedostali do velkých bytových domů na Vokovické - a nakonec nám letáky došly!.

Velmi nás potěšilo, že z Google Analytics vyplývá, že za dva týdny do voleb (včetně) přilákaly webové stránky (které nejsou běžně vytížené) 472 uživatelů, z toho 446 nových. Průměrná doba trvání relace byla 3,47 minuty.

Reakce politiků

Nakonec byla dobrá, ale v mnoha případech vyžadovala připomenutí, a to e-mailem, prostřednictvím facebookové stránky Dejvická parta a osobně na farmářském trhu. Samozřejmě bychom bývali mohli získat lepší odezvu, kdybychom začali dříve. Odpovědi jsme však zveřejňovali pohotově. Jak uvidíme níže, je možné tvrdit, že ti, kteří odpověděli rychle (zejména Petr Palacký a Pavel Weber), těžili z toho, že jejich odpovědi byly vidět nejdéle.

Naše velká chyba...

Nepodařilo se nám oslovit žádného politika z Prahy 6 Sobě. Nebylo to vědomé rozhodnutí. Omlouvá nás to, že tato strana v předchozích čtyřech letech vůbec neexistovala. Prostě jsme si jich nevšimli. Přitom značná část voličů ano, což ve výsledku ještě více ztěžuje srovnání 2022-2018 a do naší analýzy jsme takové srovnání nezahrnuli. S žádostí o odpovědi na stejné otázky se však obrátíme na lídra strany, protože náš projekt má také pomoci občanům vyvodit z politiků odpovědnost za jejich sliby v příštích čtyřech letech.

Analýza: hledání "bodu zvratu"

Porovnali jsme jednotlivé hlasy ve Vokovicích s hlasy v P6 jako celku a podívali jsme se zejména na to, kde na svých stranických kandidátkách skončili. Za stejných podmínek bychom mohli očekávat, že kandidáti dosáhnou ve Vokovicích stejného výsledku jako v celé městské části. Samozřejmě všechny podmínky nejsou stejné a nemůžeme bezvýhradně tvrdit, že si kandidát vedl dobře nebo hůře jen v důsledku našeho projektu. Je například možné, že někteří lidé znali předchozí aktivity a výroky některých politiků (v dobrém i zlém) již před zveřejněním jejich odpovědí na našem webu. Také, pokud jde o pořadí v rámci seznamu, musíme připustit, že v některých případech byly rozdílem mezi několika pozicemi v žebříčku doslova 3-4 hlasy. Na druhou stranu počet hlasů odevzdaných v těchto dvou oblastech je přibližně stejný (1 000) jako velikost vzorku typického průzkumu veřejného mínění a také (na rozdíl od průzkumu veřejného mínění) představuje skutečné rozhodnutí lidí při hlasování, takže si dovolíme tvrdit, že jako "laboratorní test" zůstávají výsledky platné.

Níže jsou uvedeny výsledky kandidátů, kterým jsme zaslali otázky. Údaj v závorce vedle jména kandidáta je pozice, kterou zaujímal na kandidátce své strany. Údaje v % jsou procentuální podíl, který daný kandidát získal na celkovém počtu hlasů své strany. Všechny tyto údaje jsou nižší než 3 %, protože každá strana postavila 45 kandidátů, takže jednotlivé podíly (a rozdíly mezi nimi ) jsou velmi malé. Pokud se kandidát umístil na stranické listině nad nebo pod svou úrovní, znamená to, že někteří voliči se rozhodli pro výběr jednotlivců ze stran (místo aby volili pouze stranu); a buď záměrně volili tohoto kandidáta z pozitivních důvodů, nebo se případně rozhodli nevolit tohoto kandidáta a zároveň hlasovat pro jiné kandidáty z nižších pozic stranické listiny.

 

Kandidát (pozice na kandidátce)

P6 celkem

Okrsek 6079

Okrsek 6080

Pavel Weber (11)

2.37% (9)

2.34% (10)

2.66% (4=)

Petr Palacký (3)

2.62% (5)

2.82% (1)

2.87% (1)

Tereza Hubáčková (2)

2.52% (2)

2.54% (2=)

2.64% (3=)

Petr Prokop (2)

2.71% (2)

2.74% (2=)

2.64% (4=)

Eva Tichá (4)

2.53% (1)

2.46% (4)

2.68% (2)

Irena Maříková (1)

2.56% (4)

2.57% (4)

2.81% (4)

Eva Smutná (2)

2.74% (2)

2.64% (3=)

2.90% (3)

Jakub Stárek (1)

2.57% (1)

2.68% (1)

2.45% (1)

Vladimír Šuvarina (9)

2.30% (6=)

2.28% (8)

2.27% (3)

Jan Lacina (1)

2.72% (1)

2.74% (2=)

2.74% (2)

Martin Polách 2)

2.41% (2)

2.47% (1=)

2.40% (1=)

 

Nejzajímavější výsledky jsme zvýraznili tučně.

  • Nejvýraznější pozitivní výkon podal Petr Palecký. Ve Vokovicích mohl být populární už díky své vůdčí roli v opozici proti rozvoji Džbánu. Rychle však reagoval i na naše dotazy, které jsme mu položili.
  • V zóně 6080 se dařilo zejména Pavlu Weberovi. Tam je mezi aktivisty poměrně známý svou prací v souvislosti s problémy, které nás trápí. Byl také první, kdo odpověděl
  • I Eva Tichá si vedla dobře v zóně 6080. Opět odpověděla na naše otázky včas a to odpověďmi, které jsme pravděpodobně ocenili. Nicméně i ona byla zjevně oblíbená po celém obvodu.
  • Vladimír Šuvarina si vedl dobře v zóně 6080 - přestože neodpověděl na naše otázky! Stejně jako Eva Tichá byl však zjevně populární v celém obvodu. I on byl ve Vokovicích po celé čtyři roky poměrně aktivní. Možná, že kdyby odpověděl na naše otázky, mohl si vést ještě lépe. Možná bychom ho měli vyzvat spolu s Prahou 6 Sobě, aby na naše otázky odpověděl zpětně...

K odpovědím na naše otázky jsme pozvali i politiky z Magistrátu. Odpověděl pouze Petr Hlaváček, a to až v noci před volbami, nicméně jsme ocenili, že si na nás udělal čas. Podívali jsme se ale na jednotlivé výsledky voleb na Magistrátu a nemůžeme odolat, abychom se s vámi nepodělili o jeden konkrétní výsledek týkající se kandidáta SPOLU na primátora, pana Svobody. Ten byl samozřejmě jedničkou na kandidátce SPOLU. V zóně 6080 však na prvním místě neskončil. Ani v první trojce. Dokonce ani v první desítce. Skončil na 35. místě, (společně s dalšími osmi). K tomuto výsledku nenabízíme žádný další komentář.

Závěr

Vzhledem k tomu, že náš projekt probíhal pouze ve dvou okrscích, které tvoří méně než 3 % z celkového počtu voličů v městské části, nikdy nemohlo dojít k významnému ovlivnění celkových výsledků v rámci městské části, které ovlivňují kariéru politiků. Přesto se domníváme, že by všechny politické strany měly vzít na vědomí výsledky, na které jsme zde upozornili. Jsou zde hlasy pro ty politiky, kteří věnují pozornost obavám voličů v oblastech, které mají specifické problémy. A představte si, co se stane, pokud se za čtyři roky voliči v jiných oblastech rozhodnou na základě podobného projektu, jako je ten náš.