Vyjádření Spolku pro Hanspaulku ke trojstranné smlouvě ohledně Aritmy

Spolek pro Hanspaulku zastupoval po dobu tří let v územním řízení k umístění obytného souboru Šárka Valley ve Vokovicích více jak 169 vlastníků okolních nemovitostí, a to ve spolupráci  s dalším účastníkem řízení, který zastupoval dalších cca 50 vlastníků. Výsledkem snažení spolku je v souladu s jeho  návrhem uzavřená trojstranná smlouva  mezi investorem, městskou částí Praha 6 a účastníky územního řízení zastupovanými spolkem.

Návrh textu smlouvy a text zmocnění pro spolkem zastupované vlastníky nemovitostí pro podpis této smlouvy byl uveřejněn na Vokovických webech vedených aktivními občany, kteří náš spolek na počátku kauzy oslovili a požádali jej o právní a organizační pomoc. Jen 8 vlastníků z oněch 169 plus 50 v průběhu řízení odmítlo další zastupování spolkem nebo přímým účastníkem řízení při uzavření smlouvy.

Díky podpisu trojstranné smlouvy došlo nejen k úpravě projektu, ale i k závazku investora podílet se na různých dopravních opatřeních, která přispějí nejen v rámci výstavby projektu, ale i v budoucnu, k zajištění pohody bydlení občanů Vokovic spojené s   omezením tranzitní dopravy tak, aby nezatěžovala životní prostředí v rezidenční lokalitě a na území lesa, jedná se zejména o omezení na komunikacích Na Krutci a Vokovická.

V příloze naleznete tiskovou zprávu MČ P6.

Dokumenty

Tisková zpráva trojstranná smlouva Aritma 2022-11