Dopravní komise Praha 6 - zpráva

21. května se sešla dopravní komise Prahy 6 a diskutovala mimo jiné o dopravní situaci ve Vokovicích. Ing. Hana Huntová a Ing. Libor Neumann (vokovičtí obyvatelé) dostali povolení účastnit se této schůze. Toto je jejich zpráva.

Diskuse o analýze

 • Členové komise, kteří se vyjadřovali k řešení v Odborném vyhodnocení, krátce obhajovali své stanovisko. Lukáš Novák (Zelení) znovu zdůrazňoval, že by zastával jiné stanovisko, pokud by byly nějaké limity překročeny. Členové komise několikrát zmínili, že podle nich dobré krátkodobé řešení neexistuje. 
 • Viktor Mahrik (Piráti) se zeptal na zdroj dat souhlasných a nesouhlasných reakcí na zjednosměrnění, zda se jednalo o výzkum, či něco jiného. Paní Charvátová odpověděla, že se jedná o e-maily, dopisy a ústní podání občanů, kteří se k situaci vyjadřovali. Já k tomu řekla, že počty reakcí nesouhlasí s tím, co jsem od MČ obdržela já na základě mé žádosti o svobodném přístupu k informacím  a že i přes urgence mi pan Sachl vysvětlení zatím neposkytl. Pošlu svou korespondenci s panem Sachlem panu Mahrikovi.
 • Viktor Mahrik také během debaty deklaroval, že bude hlasovat pro trvalé zjednosměrnění a krátce to zdůvodnil. Také zpochybnil testovací úpravu a řekl, že tak, jak to bylo provedené (omezení jen mimo špičku) to skutečně nebezpečné bylo. 
 • Zástupce ROPID se snažil vysvětlit proč nesouhlasili (obava o zdržení autobusů na Horoměřické).
 • K problematice se vyjadřoval i Roman Mejstřík (ANO), v podstatě připomněl, že by v oblasti neměla probíhat další výstavba developerů, dokud nebude nějaké řešení dopravní situace. Jeho pozice je však nejasná, někdy se vyjadřuje pro a někdy proti. 
 • Mistopředseda komise Petr Exnar (TOP09) říkal, že dostal několik negativních ohlasů na zjednosměrnění hned po jeho spuštění. Došlo na vyjasňování proč a Libor říkal, že omezení průjezdu mimo dopravní špičku nám vlastně vůbec nepomohlo a bylo svým způsobem nebezpečné. Někdo z Dopravní komise to podpořil, ale asi nám to nepomůže. Mimochodem, Libor si všimnul, že pan Exnar se zřejmě původně domníval, že vše pro nás proběhlo tak, jak jsme si přáli.  Možná vlastně ani neví, jak se my ve Vokovicích opravdu cítíme. Působil zklamaně.
 • Došlo i na filozofické debaty o tom, že by to chtělo řešit celkově a komplexně, s ohledem na celou oblast, podpora MHD apod. Ten pán, co tu úvahu řekl seděl blízko nás. Než jsem odešla, tak jsem mu řekla, že to je sice dobré, ale až se nějaká komplexní řešení realizují, tak už budeme dávno mrtví.

Alternativní řešení

 • Diskuse se stočila k možným řešením pro ulici Na Krutci, kterou vedl pan Šuvarina. Mluvilo se o úpravě chodníku a silnice ve spodní části ulice Na Krutci, viz Příloha 5  odborného vyjádření. Prý na to bude letos stavební povolení. 
 • Omezení 30 km limitu i ve spodní části Na Krutci je v realizaci a paní Charvátová potvrdila, že se bude realizovat. 
 • Pan Šuvarina slíbil, dívaje se na nás, že se do naší ulice navrátí nastálo měřící radar a peníze na to sežene přímo on. Data z radaru budou veřejně přístupná. 
 • Měření přestupků bude probíhat pomocí nějakého nového zařízení, které umožní identifikaci aut, které tyto přestupky páchají (nové technologie jsou koníček pana Šuvariny). 
 • Diskutovala se úprava / rozšíření ulice Horoměřická o BUS pruh a úprava možnosti odbočovat na Evropskou ve dvou pruzích. Ptala jsem se fázi realizace. Paní Charvátová sdělila, že financování na vytvoření projektu je zajištěno. Snažila jsem se vyjasnit si, zda skutečně jsou i peníze na realizaci tohoto projektu. Dozvěděli jsme se, že toto se bude financovat z rozpočtu TSK a zástupce TSK říkal, že se na to finance najdou. Proběhla krátká diskuse o časovém horizontu realizace. Pan Mejstřík upozorňoval, že je třeba vykoupit nějaké pozemky soukromých vlastníků podél silnice (hlavně při vjezdu u parkovacího domu), bylo to tak složité, že úplně nevím, ale každopádně to znamená, že věc může mít ještě komplikace. Bylo by velmi vhodné, abychom vyvinuli tlak na samosprávu, aby tento projekt měl jasnou prioritu a bylo by dobré je tlačit k nějakým konkrétním termínům. 

 

Obrázky

Suvarina

Suvarina