Stav ve věci obnovy 30km limitu v ulici Na Krutci

Po slibných zprávách z března opět nedošlo k žádnému posunu v (dle našeho názoru) velice prostém projektu obnovy rychlostního limitu v ulici Na Krutci, který sestává z instalace 5 svislých dopravních značek a namalování jednoho značení na silnici.

Proto jsme 19. července 2021 oslovili e-mailem pana Ing. Sachla z odboru dopravy. Odpověď jsme obdrželi o týden později, 26. července , a je adresovaná přímo na odpovědnou osobu ze společnosti TSK, která má realizaci na starosti. Citace:

Vážený pane ....., 

dovoluji si Vás tímto požádat o urychlení realizace dopravní značení v ulici Na Krutci (viz příloha, bylo Vám na TSK doručeno dne 25.02.2021).

Děkuji. S pozdravem

Ing. Miroslav Sachl
vedoucí oddělení
Odbor dopravy a životního prostředí

Naše adresa byla uvedena zřetelně a viditelně v kopii tohoto mailu, bohužel jsme ale dosud neobdrželi žádnou reakci.

Jelikož jsme žádnou odpověď nedostali dodnes, tj. do pondělka 16. srpna, pokusíme se zkontaktovat zmíněného nejmenovaného pracovníka TSK s žádostí o vyjádření a vysvětlení, proč za téměř 6 měsíců nebylo možné nainstalovat pár cedulí na sloup a namalovat třicítku na silnici. Budeme rovněž žádat sdělení termínu, kdy by instalace měla proběhnout.

Dokumenty

Vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na krutci 2021-02-25