Úroveň hluku z dopravy

Kde je problém?

Úroveň hluku z dopravy v ulici Na krutci evidentně překračuje povolené normy.

Jaký je náš důkaz pro toto tvrzení?

Kontaktovali jsme společnost akreditovanou pro provádění testů hluku (Ametris, s.r.o.); Dne 10-11. dubna 2018 provedli pracovníci společnosti Ametris měření z domu Na krutci 15. Jejich kompletní zprávu najdete zde.

Test byl prováděn nepřetržitě po dobu 24 hodin. Výsledky ukázaly, že úroveň hluku byla v zastavěné oblasti překročena o 9,2% během dne a o 10 % během noci.

Jaka byla odpověď úřadů na tento problém?

Jakmile se magistrát dozvěděl o výsledcích našeho testu, objednal studii od společnosti Akustika Praha, s.r.o. Nebyl to test hluku, ale jednoduše pokus obhájit vyšší limity hluku v ulici Na Krutci. Vztažením tzv. staré hlukové zátěže na ulici Na Krutci byl použit limit, který se aplikuje na dálnice nebo dvouproudé vozovky, jako je například ulice Evropská. Už to by bylo absurdní, dokonce i kdyby zpráva Akustiky Praha byla důvěryhodná. Tato zpráva však důvěryhodná není, neboť jsme odhalili, že některá historická data, která byla pro výpočet použitá, pocházejí ze silnic, které se nacházejí na Praze 9 (potvrzeno od TSK), ačkoliv titulní stránka této zprávy říká, že se jedná o ulici Na Krutci v oblasti Prahy 19! Když jsme na tuto skutečnost poukázali, hygienická stanice, která tuto zprávu schválila, odmítla přiznat jakoukoli chybu.

Jak bychom chtěli, aby se situace řešila?

Úřady by v první řadě měly akceptovat, že test hluku provedený na naši objednávku a provedený společností Ametris je platný a dokazuje, že hladina hluku překračuje povolené limity. Tento jasný případ by Úřad městské části Praha 6 a magistrát měly akceptovat jako závažný důvod k dramatickému snížení hladiny hluku v ulici Na Krutci.. Zavedení jednosměrné dopravy (ve směru dolů) by bylo nejlepším řešením, jak dosáhnout tohoto snížení. Podobný test hluku by měl být proveden v ulici Vokovická společností Ametris nebo podobnou certifikovanou společností.