Výzva Spolku pro Hanspaulku ohledně ankety MČ P6

Jak stojí ve veřejnoprospěšné smlouvě ohledně výstavby v areálu bývalé Aritmy, zavázala se MČ P6 zorganizovat anketu ohledně řešení dopravy ve Vokovicích. Tento fakt zazněl i při naší schůzce s radním pro Dopravu O. M. Hrubešem. Spolek pro Hanspaulku, který se především zasloužil o uzavření této smlouvy, nyní vyzývá obyvatele Vokovic, aby se ankety aktivně zúčastnili, jelikož realizace opatření je podmíněná vyjádřením většiny vlastníků nemovitostí ve Vokovicích.

 

Plné znění dopisu Spolku pro Hanspaulku občanům Vokovic:

 

Vážení vlastníci nemovitostí/obyvatelé Vokovic,

dovolujeme si Vás tímto požádat o spolupráci ohledně uskutečnění budoucích dopravních staveb a nové organizace dopravy investorem obytného souboru „Šárka“ (namísto Aritmy), které se zavázal vybudovat ve smlouvě s námi jako Vašimi zástupci a městkou částí Praha 6.

Prosíme Vás, až se k Vám do schránek v brzké době dostane anketa ohledně navrhovaných dopravních změn ve Vokovicích, abyste se k ní všichni vyjádřili a dali tak nutnou zpětnou vazbu organizátorům ankety. Bez takové Vaší pomoci totiž ke změnám, ke kterým se investor zavázal, nemusí vůbec dojít. Pokud se totiž k anketě pozitivně nevyjádří většina vlastníků nemovitostí Vokovic (tak to smlouva stanoví!!), tak ke změnám a ke zlepšení dopravní situace ve Vokovicích nedojde a vše zůstane tak, jak je nyní. Díky tedy Vašemu názoru, může dojít k novým dopravním stavbám, které přispějí ke zklidnění dopravy, zlepšení organizace parkování, vedení jednosměrných ulic od budoucího souboru tak, aby Vás, starousedlíky, v budoucnu neobtěžovali obyvatelé nových domů pojížděním svých vozidel. Díky Vašemu zapojení do této ankety, dojde konečně k naplnění požadavků místních obyvatel vyjádřených v uzavřené smlouvě. Nevíme přesně kdy (protože dle smlouvy anketu organizuje městská část Praha 6) k roznosu anketních listů, či jejich uvedení na webových stránkách Prahy 6 dojde, ale obsah ankety bude s námi městská část Praha 6 konzultovat.

Jménem všech členů spolku, který Vás zastupoval a bude zastupovat dál ve stavebním řízení, ale i jménem vokovičáků, kteří se přes tři roky věnují zastupování Vašich zájmů při jednáních s investorem a vedením městské části, vás prosíme, zodpovědně vyplňte anketu a věnujte jí trochu svého drahocenného času. Pokud odjedete na letní byty, sledujte prosím webové stránky městské části nebo požádejte příbuzné, aby vám anketu ze schránek dovezli tak, aby vám anketa neunikla.

Zvlášť ale upozorňujeme na pokus nějakých místních členů jedné z menších stran nynější vládnoucí koalice na naší radnici, kteří se chtějí pokusit vlastními letáky vás od účasti na této anketě odradit, a to mimo jiné i pomluvami činnosti našeho spolku a výzvou, abyste se raději sami postarali a účastnili se v případných budoucích správních řízení k umístění dopravních staveb. To samozřejmě můžete. Naše úsilí vám toto právo nijak neupírá, ale pokud prostě uzavřené smlouvě a nám důvěřujete, pak se prosím účastněte oné ankety a kdykoliv nás kontaktujte na tel. č. 777259051 nebo e-mailem na spolekprohanspaulku@gmail.com s podněty, radami, doporučeními…… osobně se s vámi potkáme a věci probereme. Uvažujeme v době probíhající ankety i o stanovení pravidelných dnů k setkávání s vámi.

Za Spolek Pro Hanspaulku a za partu vokovických, kteří se věci již 3 roky věnují

Michael Pokorný, předseda spolku

Štěpán Gála, vlastník nemovitosti ve Vokovicích a místopředseda Spolku Pro Hanspaulku

Dokumenty

Výzva k vyplnění ankety - Spolek pro Hanspaulku