Rozšíření křižovatky Vokovická/Evropská – komu prospěje?

Nedávno jsme se dozvěděli, že se MČ Praha 6 potichu snaží realizovat projekt rozšíření křižovatky Vokovická/Evropská. Momentálně je pozastavený pouze kvůli námitkám IPR.

Jsme tímto záměrem velmi zklamáni, jelikož jsme byli politiky opakovaně ujišťováni, že opatření ke zlepšení dopravních problémů ve Vokovicích, které si uvědomuji, budou postupně přijata. Podle nich ale musíme být trpěliví, protože všechny změny vyžadují čas na zpracování. Zdá se ale, že některé plány lze provést rychleji než jiné…

Samozřejmě, že pokud se křižovatka rozšíří o odbočovací pruh a zrychlí se průjezd, mohou z toho těžit i občané Vokovic. Nicméně nejvíce výhod z úpravy budou mít řidiči, kteří Vokovicemi pouze projíždějí. Ještě více aut bude mít důvod využít ulice Na Krutci a Vokovická jako zkratku.

Snažíme se být ve svých požadavcích racionální. Uvědomujeme si, že dopravní situace ve Vokovicích nemůže být vyřešena bez návaznosti na další problémy v okolí. Na oplátku očekáváme, že jakékoliv změny, které budou ve Vokovicích zavedeny, budou klást důraz na omezení a pozdější úplné odstranění tranzitní dopravy přes naši čtvrť. Navrhované rozšíření křižovatky bez dalších doprovodných opatření pouze zesílí průjezdnou dopravu.

 Nyní se soustředíme na nalezení odpovědí mj. na následující otázky:

  1. Kdo rozhodl, že tento projekt bude realizován, zatímco jiné, slíbené projekty čekají na schválení?
  2. Lobovali za tento projekt nějací jednotlivci či organizace?
  3. Jaké jsou náklady na realizaci projektu? (zejm. s ohledem na elektrické rozvody nacházející se v těsné blízkosti)
  4. Bere projekt v potaz zájmy a potřeby chodců – zejména občanů Vokovic a okolí včetně dětí, kteří proudí okolo daného místa ke stále rušnější stanici metra?

Na úvod našeho pátrání jsme oslovili Vladimíra Šuvarinu, předsedu Komise dopravní RMČ Praha 6, a čekáme na zodpovězení našich dotazů. Hned, jak odpovědi dostaneme, zveřejníme je na tomto webu.

Doplnění: informace ze schůzky s panem Šuvarinou naleznete zde.

Obrázky

Křižovatka Vokovická/Evropská

Křižovatka Vokovická/Evropská