Poznámky ze setkání s Vladimírem Šuvarinou ohledně rozšíření křižovatky Vokovická / Evropská

Vokovičtí rezidenti Libor Neumann a Richard Hunt se ve čtvrtek 28.11. 2019 krátce sešli s Vladimírem Šuvarinou, předsedou Komise dopravní MČ P6, ohledně rozšíření křižovatky Vokovická / Evropská, obnovení limitu 30km/hod ve spodní části ulice Na Krutci a dalších témat. Zde jsou hlavní body, které ze schůzky vzešly.

1. Vladimír Šuvarina nám sdělil, že jsou 2 hlavní důvody, proč chce MČ P6 provést úpravy křižovatky Vokovická / Evropská. Jednak je to záměr zapustit kontejnery na tříděný odpad pod úroveň chodníku, s čímže je spojen přesun elektro rozvodů umístěných pod "ostrůvkem" uprostřed smyčky. Druhý důvod je ulehčení nájezdu a otáčení autobusům na Slaný, jejichž zastávka byla přesunuta na Vokovickou ke vstupu do metra.

2. Pan Šuvarina konstatoval, že projekt není "novinka", ale připravuje se již více než dva roky (příprava začala předtím, než se stal předsedou dopravní komise). Na dotaz, proč jsme se o chystané změně dozvěděli víceméně náhodou, souhlasil, že by radnice měla občany informovat lépe a dříve.

3. Sdělili jsme panu Šuvarinovi, že se domníváme, že občané Vokovic rozšíření křižovatky uvítají, ale pouze za předpokladu, že před tím budou přijata opatření k omezení tranzitní dopravy přes Vokovice. Rádi bychom viděli ucelený plán opatření na omezení dopravy místo nahodile implementovaných jednotliváých opatření bez souvislostí.

4. Zeptali jsme se pana Šuvariny na stav příprav změn na Horoměřické ulici (rozšíření o vyhrazený BUS pruh). Potvrdil, že projekt pokračuje v přípravě, daří se nacházet řešení problémů a s jeho realizací se počítá.

5. Zeptali jsme se, proč jsme od Ing. Charvátové stále nedostali odpověď s potvrzením navrácení rychlostního limitu 30km/hod ve spodní části ulice Na Krutci. Pan Šuvarina nám vysvětlil, že pokud požadujeme začátek limitu pod domem Na Krutci 15/17, je nutno umístit další značku na roh s ulicí Na Křídle. Nicméně chodník je v těchto místech příliš úzký. Proto nejspíše bude potřeba realizovat projekt na rozšíření chodníků a přesun parkovacích míst na protější stranu ulice. To nevyhnutelně zpozdí přijetí opatření, která požadujeme, nad čímž jsme vyjádřili zklamání a frustraci ze situace. Pan Šuvarina nás ujistil, že on, Ing. Charvátová i Policie ČR problém chtějí vyřešit a slíbil nám osobní intervenci a budoucí podporu.

Děkujeme panu Šuvarinovi za jeho vysvětlení a čas, který nám věnoval.

Obrázky

Křižovatka Vokovická/Evropská

Křižovatka Vokovická/Evropská

Křižovatka Vokovická/Evropská - rozšíření

Křižovatka Vokovická/Evropská - rozšíření

Křižovatka Vokovická/Evropská

Křižovatka Vokovická/Evropská