Zprávy (většinou dobré) o Vokovické dopravě

Předně doufáme, že jste v pořádku a zdraví. Všichni se v poslední době musíme věnovat v mnohem větší míře svým rodinám a osobním životům, proto nám doufejme odpustíte dlouhé mlčení ohledně dopravy v naší čtvrti. Pokusíme se to níže napravit.

Naši spoluobčané, kteří vedou protesty proti plánované výstavbě společnosti Crestyl v areálu Aritmy, informují o své činnosti na svých webových stránkách. Výstavba bude mít jednoznačně vliv i na dopravu, k čemuž se vrátíme dále v textu.

Po dlouhé odmlce (z obou stran) jsme oslovili pana Ing. Miroslava Sachla, vedoucího oddělení Odboru dopravy a životního prostředí na Praze 6. Zajímali jsme se, zda a k jakým došlo posunům ve dvou projektech s dopadem na dopravní situaci ve Vokovicích. S potěšením jsme zjistili, že pro nás má dobré zprávy v obou případech.

Limit 30km/h

Zaprvé jsme se zajímali o osud projektu, který jsme na našich stránkách probírali před rokem, tedy návratu 30 km/h limitu do ulice Na Krutci. Proč stále nebyl zaveden? Bohužel jedním z důvodů je fakt, že radnice nezískala souhlas majitelů domu Na Krutci 15/17 s instalací značky na fasádu. Nicméně jsme pro tento případ v záloze měli „plán B“ (umístit značku o pár metrů výše na lampu) a požádali jsme jsme pana Sachla o novinky – zde je jeho odpověď:

„zde mám pro Vás snad dobrou zprávu, kolega Ing. Polák se věci urgentně věnoval a ve věci již bylo vydáno finální stanovení a toto bude zasláno správci komunikace k realizaci.“

Skutečně, dokument si můžete prohlédnout zde nebo v příloze níže.

Rozšíření křižovatky a TV Vokovice

Zadruhé, v nedávném vydání časopisu Šestka a také v zápisu z lednového zasedání Dopravní komise P6 jsme se dozvěděli nedobrou zprávu. Hlavní město Praha i přes naše protesty chystá rozšíření křižovatky Vokovická x Evropská o odbočovací pruh a dle komise je realizace pokryta z rozpočtu HMP pro rok 2021. Proti tomuto záměru dlouhodobě protestujeme, protože pouze ulehčí průjezd Vokovicemi a tím k nám přivede další tranzitní dopravu z Horoměřické. Navíc, pokud by byla zavedena opatření pro zklidnění a snížení objemu tranzitní dopravy, bylo by rozšíření křižovatky zbytečné. Tento projekt byl iniciován magistrátem a my jsme se dotázali pana Sachla, zda a proč Praha 6 rozšíření podporuje. V Šestce se též objevily zmínky o „připravované rozsáhlé akcí modernizace všech komunikací pod názvem TV Vokovice“ (TV = technická vybavenost). Tento plán obsahuje komplexní rekonstrukci silnic a chodníků ve Vokovicích a na schůzce s panem Sachlem jsme se už dříve dozvěděli, že je připravený asi 12 let a Praha 6 není schopna vymoci od magistrátu, resp. od TSK (Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.) jeho realizaci. Dle zápisu komise je rekonstrukce ve fázi projektu. Odpověď pana Sachla je zajímavá:

Akce rozšíření řadicích pruhů je také spojená s celkovou revitalizací prostoru a aktuálně se projednává, investorem je hlavní město Praha a městská část danou úpravu podporuje, nicméně současně jí nevnímá jako podporu tranzitní dopravy, k jejímuž omezení bude činit veškeré kroky, ke kterým se přihlásila.

(a re. “TV Vokovice) i v této věci mám pozitivní zprávy, příprava je konečně zahájena a aktuálně se jí věnují projektanti ze společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Za MHMP je příprava akce v gesci Odboru investičního.

Další opatření

Zdá se tedy, že Praha 6 i magistrát (konečně) uznávají, že dopravní situace ve Vokovicích vyžaduje řešení. Musíme ovšem zaměřit svou pozornost na plán TV Vokovice, protože víme, že samotný limit 30 km/hod řidiče neodradí, pokud není doprovázen dalšími opatřeními. Připomínáme, že Praha 6 se už dříve zavázala, že zjednosměrní ulici Na Krutci poté, co dojde k rekonstrukci ulice Horoměřická. Zajímá nás, zda je tento záměr v projektu TV Vokovice obsažen. Rozšíření Horoměřické je totiž v zápisu jednání komise zmíněno na prvním místě v seznamu “plánovaných rekonstrukcí komunikací dle schváleného rozpočtu HMP”, který vzešel z jednání mezi místostarostou P6 Ing. Jiřím Lálou (ODS) a náměstkem primátora Ing. Adamem Scheinherrem (Praha sobě).

Studie Crestylu

Jak možná někteří z vás vědí, společnost Crestyl oslovila několik skupin občanů Vokovic ohledně možných opatření ke zklidnění dopravy ve Vokovicích, které je ochotna zafinancovat za podmínky, že dojde ke schválení výstavby na Aritmě. Crestyl prezentoval občanům studii, již nechal vypracovat dopravními inženýry, kteří různé možnosti odborně posoudili. Byli jsme jedněmi z oslovených a věnovali jsme se zejména opatřením, která by radikálně snížila průjezd ulicí Na Krutci, ale studie obsahovala i jiné zajímavé náměty, jako např. vytvoření systému jednosměrných ulic ve Vokovicích i na Veleslavíně. Dozvěděli jsme se, že v lednu proběhlo na radnici Prahy 6 jednání za účasti zástupců Crestylu, místostarosty Mgr. Jakuba Stárka (ODS), Ing. Sachla a občanů Vokovic, kteří organizovali petici a odvolání proti výstavbě v areálu Aritmy. Zajímavé ale je, že Ing. Sachl se o této schůzce ani o návrzích Crestylu nikde ani nezmiňuje a není tedy jasné, zda a jak se tyto návrhy překrývají s plány TV Vokovice. Vývoj budeme dále sledovat, jelikož máme obavu, že názory občanů budou ignorovány a budou schválena opatření, která s nimi nejsou v souladu či dokonce jdou proti nim.

Veřejná služba

Celkově ovšem kvitujeme, že nám Ing. Sachl sdělil konkrétní a většinou pozitivní novinky. Mohlo se zdát, že v posledních 12 dvanácti měsících se vše zastavilo, ale naštěstí to není pravda. Občané Vokovic nechali v posledních dvou letech hlasitě zaznít své názory a doufejme, že to začíná přinášet výsledky. Musíme i nadále zůstat obezřetní a aktivně se zajímat o dění, ale je také důležité ocenit, když orgány veřejné služby komunikují, jak od nich očekáváme, a věci se hýbou správným směrem.

Letiště

Na závěr bychom rádi zmínili plán na rozšíření Ruzyňského letiště. Jeden by očekával, že 90% pokles v počtech přepravených cestujících jako důsledek pandemie či blížící se bankrot ČSA by mohl management Letiště Praha, a. s. a některé politiky přinutit k zamyšlení. Očividně se tak nestalo, plán je i nadále v platnosti s jednou změnou - letiště nemůže projekt zafinancovat z vlastních peněz a očekává, že vše zaplatí stát, nebo-li my, daňoví poplatníci.

Vokovičtí občané Igor Helekal a Richard Hunt aktivně bojují proti výstavbě nové dráhy a spolupracují s několika spolky z okolí letiště. Více informací o problematice naleznete na specializovaném webu letisteruzyne.info. Momentálně připravujeme materiál, který zkoumá propojení politiků s tímto projektem na státní i lokální úrovni. Článek obsahuje např. i vyjádření Markéty Pekarové Adamové, které by měli znát před podzimními volbami všichni, včetně občanů Prahy 6, kde TOP09 vládne již druhé období po sobě.

Dokumenty

Vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na krutci 2021-02-25
Zápis Komise dopravní 2021-01-19
Šestka 2021/02 - chodníky a rekonstrukce