Novinky

Volby se blíží – a my před hlasováním klademe otázky našim místním politikům

8. 9. 2022

Koho se ptáme?

Všichni místní politici, kteří měli na Vokovice v posledních 4 letech nějaký přímý vliv. Položíme také několik otázek politikům magistrátu na témata, o kterých se bude rozhodovat především na této úrovni.

Celý článek

Jak hlasovat v komunálních volbách

8. 9. 2022

Volby do místních zastupitelstev se v mnohém liší od voleb parlamentních, senátních nebo třeba prezidentských. Volíte si jasně daný počet místních zastupitelů, kteří budou mít po čtyři další roky na starosti vaši obec nebo městskou část. Včetně spravování financí a určování toho, kudy jít dál, co, kde a jak zlepšit.

Celý článek

Dohoda, která je dobrá pro Vokovice!

25. 8. 2022

Doufáme, že jste si všichni stihli přečíst smluvní dokument, který je součástí várky dokumentů, kterou jsme zde zveřejnili na žádost pana Gály ze Spolek pro Hanspaulku.

Tato smlouva je výsledkem dlouhých a často obtížných jednání mezi Spolekem - a dalšími aktivními občany, radnicí Prahy 6 a developerem, společností Crestyl, zastoupenou Simonem Johnsonem.  Nejvytrvalejší a nejodhodlanější práci ve prospěch obyvatel Vokovic však odvedli Štěpán Gála, Michael Pokorný a Jaroslav Rummler. Jim patří uznání a náš dík za tuto dohodu. Uznání si zaslouží i pan Johnson. Ne každý developer by projevil trpělivost a ochotu zjišťovat názory různých skupin občanů Vokovic. V neposlední řadě je třeba pochválit i radnici za uzavření této transparentní dohody. Doufáme, že radnice využije tuto dohodu jako vzor pro budoucí stavební projekty, počínaje problematikou kolem Džbánu.

Celý článek

Prosba o zplnomocnění spolku k podpisu Veřejněprospěšné smlouvy Šárka Valley

4. 8. 2022

Vážení občané, v příloze naleznete průvodní dopis "Žádost o zplnomocnění Spolku Pro Hanspaulku nebo Ing. Jaroslava Rummlera k podpisu Veřejněprospěšné smlouvy" a text "Veřejněprospěšné smlouvy" k výstavbě Šárka Valley v areálu Aritmy.

Plná moc bude vhozena do schránek všech, kteří zplnomocnili spolek a p. Rummlera před 2-3 lety anebo ji lze poslat emailem na základě žádosti konkrétní osoby.
Kdo bude souhlasit, je nutné, aby zplnomocnil spolek nebo p. Rummlera k podpisu smlouvy, kdo nechce plnou moc, může ji vypovědět. Pokud původní plnou moc nevypoví a nezplnomocní k podpisu, znamená to, že nadále má Spolek ...

Celý článek

Oznámení o zahájení Územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obytný soubor Šárka Valley - pátek 26.08. v 10:00

3. 8. 2022

Oznámení o zahájení Územního řízení přesunutého na Prahu 5, námitky je možno podat jen na místě stavby, nikoli písemně.

Úřad MČ Prahy 5, naplánoval ústní jednání s ohledáním na místě na pátek 26. srpna 2022 od 10:00 k Projektu a bylo by dobré se tohoto setkání zúčastnit v hojném počtu. Šetření proběhne na místě budoucí stavby, v areálu Aritmy.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Podrobnosti viz. příloha a též úřední deska

Celý článek

Pozvání na setkání s občany v úterý 28.6.2022 od 18:00

24. 6. 2022

V příloze naleznete pozvánku na setkání s občany, které se bude konat v úterý 28.6.2022 od 18:00. Na setkání bude přítomným sděleno, co se dělo a děje kolem výstavby v areálu Aritmy a jaký bude další postup i ve vztahu ke schválení novely stavebního zákona. Je důležité, aby přišlo co nejvíce lidí, kteří dávali plnou moc a odsouhlasili další postup.

Celý článek

Stav ve věci obnovy 30km limitu v ulici Na Krutci

16. 8. 2021

Po slibných zprávách z března opět nedošlo k žádnému posunu v (dle našeho názoru) velice prostém projektu obnovy rychlostního limitu v ulici Na Krutci.

Celý článek

Zprávy (většinou dobré) o Vokovické dopravě

11. 3. 2021

Návrat 30km/h limitu do ulice Na Krutci, rozšíření křižovatky Vokovická X Evropská, TV Vokovice, studie Crestylu, veřejná služba a další témata...

Celý článek

Web proti rozšíření letiště

18. 2. 2020

Upozorňujeme na nové webové stránky zaměřené proti rozšíření ruzyňského letiště - https://letisteruzyne.info/. Proti rozšíření vznikla také petice.

Celý článek

Novinky ohledně návratu 30 km/h limitu do ulice Na Krutci

10. 2. 2020

Informace o schůzce se zástupci radnice ze dne 5. února 2020 s optimistickým výstupem.

Celý článek