Novinky

Poznámky ze setkání s Vladimírem Šuvarinou ohledně rozšíření křižovatky Vokovická / Evropská

29. 11. 2019

Vokovičtí rezidenti Libor Neumann a Richard Hunt se ve čtvrtek 28.11. 2019 krátce sešli s Vladimírem Šuvarinou, předsedou Komise dopravní MČ P6, ohledně rozšíření křižovatky Vokovická / Evropská, obnovení limitu 30km/hod ve spodní části ulice Na Krutci a dalších témat.

Celý článek

Rozšíření křižovatky Vokovická/Evropská – komu prospěje?

27. 11. 2019

Nedávno jsme se dozvěděli, že se MČ Praha 6 potichu snaží realizovat projekt rozšíření křižovatky Vokovická/Evropská. Momentálně je pozastavený pouze kvůli námitkám IPR.

Celý článek

Nápad pro Křižovatku

27. 11. 2019

Už několik let pozoruji postupnou proměnu oblasti dopravního uzlu Nádraží Veleslavín. Nejsem spokojena zejména se současným stavem prostoru před starou vokovickou školou (místo dnešní autobusové smyčky). Přála bych si zde kultivovaný prostor, který by byl příjemný, bezpečný, vstřícný chodcům a zelený.

Celý článek

Nový web k Aritmě

18. 11. 2019

Skupina okolo MUDr. Štěpána Gály ze Spolku pro Hanspaulku se rozhodla vytvořit nové internetové stránky věnované plánované výstavbě v areálu Aritmy.

Celý článek

Informace o naší lokalitě: dopravní uzel Veleslavín

5. 11. 2019

Architektka Kateřina Margoldová nám poskytla shrnutí dvou akcí na Dne architektury dne 5. 10. 2019 pořádaných spolkem Hradní potok.

Celý článek

Navrácení limitu 30km/h do ulice Na Krutci!

30. 9. 2019

Po mnoha setkáních a dlouhé korespondenci mezi Vokovickými občany a zástupci Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 můžeme potvrdit, že Ing. Charvátová, vedoucí tohoto odboru, akceptovala náš požadavek obnovení rychlostního limitu 30km/h do ulice Na Krutci.

Celý článek

Pozvání do výjimečně přístupného zámku Veleslavín - 2. 10. 2019

25. 9. 2019

Přebíráme pozvánku spolku Hradní potok:

Vážení, rádi bychom Vás pozvali na tři akce, které na Veleslavíně proběhnou v rámci Dne architektury.

1 - Několikahodinové mimořádné otevření Zámku Veleslavín ve středu 2.10. od 8:00 - 16:00 s prohlídkami po půl hodině.
2 - Přednáška a následně diskuze se dvěma odborníky na dopravu na křižovatce Veleslavín. Co s ní aneb Zauzlovaný uzel Veleslavín v sobotu 5.10. v 16:00. (Pavel Charvát a Roman Dostál)
3 - Strnadovy zahrady pojaté jako Městská džungle v neděli 6.10. v 11:00 (Dorotka Cimburová - krajinářská architektka)

Celý článek

Poděkování

9. 9. 2019

Aktivní občané a Spolek Pro Hanspaulku děkují všem občanům Vokovic a dalších lokalit, kteří je podpořili zplnomocněním k jednání ve správní věci umístění obytného souboru „Šárka Valley“ či dokonce se podíleli na sestavení námitek v tomto řízení.

Vedení Spolku Pro Hanspaulku pak zvlášť děkuje za emaily, které dostává jak prostřednictvím Vokovíckých přátel, tak na vlastní emailovou adresu v nichž občané spolku děkují za pomoc a vyjadřují podporu jeho další činnosti.

Celý článek

Plánovaná výstavba na Veleslavíně

23. 8. 2019

Několik spoluobčanů nás kontaktovalo s obavami ohledně zprávy, která se tento týden objevila v tisku. Podle ní se na Veleslavíně chystá výstavba nové administrativní budovy pro 3200 zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR.

Celý článek

Námitky k projektu výstavby v areálu Aritma podány

11. 8. 2019

Po několika týdnech intenzivní práce byly dokončeny a podány námitky k projektu výstavby v areálu Aritma.

Námitky se týkají především oblastí:

  • Doprava
  • Hluk
  • Životní prostředí

Celý článek